Технологии и апаратура

SPECT/CT

  • УМБАЛ Младост

SPECT/CT е високотехнологична хибридна апаратура за нуклеарномедицинска диагностика, която дава функционално-морфологично изображение на засегнатия орган или тъкани.

PET/CT

  • УМБАЛ Младост

PET/CT е високотехнологична хибридна нуклеарномедицинска апаратура от последно поколение за изобразяване на структурни и функционални патологични промени в човешкото тяло

True Beam STX

  • УМБАЛ Младост

True Beam STX е специализиран линеен ускорител за стереотактична радиохирургия със спецификации, насочени към формирането на малки, високофокусирани полета лъчение.