TRUE BEAM STx за лечение на тумори

По-ефективни резултати за по-кратко време, с висока доза радиация!

  • Какво представлява?

True Beam STX е специализиран линеен ускорител за стереотактична радиохирургия със спецификации, насочени към формирането на малки, високофокусирани полета лъчение. Освен за точно и бързо конвенционално лъчелечение True Beam STX е единственият линеен ускорител в България, пригоден за радиохирургия на мозъка и на цяло тяло. Той съчетава в един апарат всички съвременни техники за радиотерапия, използвани за лечение на рак, като IMRT, IGRT, Gated RT, RapidArc, SRS и SBRT, предлага бързо, фокусирано и прецизно облъчване на малки тумори.

  • Кога се използва?

True Beam STX се използва за всякакъв вид тумори (злокачествени и доброкачествени), както и за някои функционални промени във всички зони на човешкото тяло. Радиохирургичните интервенции имат широко приложение и медицински ефект при лечение на мозъчни тумори и метастази в областта на главата и шията. Радиохирургията е предпочитан метод и за доброкачествени тумори на мозъка като менингиоми, шваноми, тумори на хипофизата и други.

  • Как се използва?

Туморите се облъчват изключително прецизно (подобно на изрязване с хирургически инструмент), като се обхващат тъканите само в рамките на 1-2 мм. Най-юесто се прилага еднократно висока доза само в един ден. Апаратът се върти около пациента и за няколко минути извършва прецизно фокусирано облъчване на тумора. Многолистен колиматор фигурира по специален начин облъчващия лъчев сноп, който концентрира дозата само върху тумора. Машината включва и изключително прецизна система за позициониране на пациента. Преди всяко облъчване се извършва планиране на лъчелечението, като туморът се сканира с технология, подобна на компютърната томография (СТ), но директно на линейния ускорител. Позицията на тумора се потвърждава с точност до милиметър.

  • В коя болница на Аджибадем Сити Клиник може да го откриете?

Аджибадем Сити Клиник Младост

  • Какви са предимствата?

Линейният ускорител True Beam STX притежава изключителна прецизност и може да запази здравите тъкани около тумора. Това прави възможно лечението в много чувствителни зони като мозък, бял и черен дроб, простата, гръбнак. Освен акуратност апаратът предлага бързина и комфорт при процедурите. Времето за лечение се съкращава с 4 до 8 пъти, което се отразява и на времето, в което пациентът стои в неподвижно състояние. Апаратът е комплектован с най-новите системи за планиране на лъчелечението и има вградена система за контрол на качеството.

True Бeam STX е подходящ за лъчетерапевтично лечение при тумори в органи, които изискват проследяване на дишането, като белите дробове, черния дроб и гърдите. Тъй като дава възможност за проследяване на дишането по време на облъчване, апаратът позволява доставянето на висока доза радиация директно в зоната, където се намира туморът.

Свързани отделения