За нас

Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост е основана в края на 2015г., a размерът на инвестицията в нея надхвърля 70 млн. лева, от които над 40 млн. лева са отделени за модерно оборудване и авангардни медицински технологии.

Лечебното заведение е разположено на 8 етажа и предоставя комплексна грижа за онкоболни пациенти, както и отделни звена по Съдова хирургия, Хирургия на гърда, Медицински център и Център за профилактика на здравето. Клиниките по Медицинска онкология, Лъчетерапия и радиохирургия, Нуклеарна медицина, Образна диагностика, Обща и Клинична патология и Гастроентерология обединяват възможностите на медицинската онкология (химиотерапия, имуноонкологично лечение, таргетна терапия, ендокринна терапия), заедно с останалите основни методи в онкологията. Предлагат се всички най-съвременни терапевтични подходи, спрямо стандартите на Европейската и Американската асоциации по онкология. 

Болницата е оборудвана с 3 апарата за лъчелечение от най-висок клас, един от които е за брахитерапия. Центърът развива пълния обем високотехнологична образна диагностика – 1,5 Тесла Магнитен резонанс, 128-срезов Компютър томограф, както и нуклеарна медицина, включваща други два свръхмодерни хибридни апарата за диагностика на онкологични заболявания – SPECT/CT и PET/CT. Внедрена е и първата за България дигитална 3-измерна мамография с томосинтез, която се превръща в “златен стандарт” в света за диагностика на заболяванията на млечната жлеза. 

В модерното лечебно заведение работят водещи специалисти, утвърдени в световноизвестни клиники в Европа и света. Медицинският персонал надхвърля 250 лекари и професионалисти по здравни грижи.

Висококачествена здравна грижа за пациентите

Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост е една от двете болници в България акредитирана с международния стандарт за качество и безопасност в здравеопазването – Joint Commission International (JCI) и е част от водещата група в сферата на здравеопазването в България, Аджибадем Сити Клиник, с 3 болници и 4 медицински центъра. Болницата е проектирана от HKS, водещо американско архитектурно бюро, специализирано в създаване на лечебни заведения и проектирало водещи болници в целия свят. Концепцията за изграждане на Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост е разработена по модел на Университетския център "МД Андерсън" в Хюстън, САЩ, който е най-добрият онкологичен център в света.

 • В случай, че станете свидетел на некачествена грижа и застрашаване на пациентската безопасност, бихте могли да сигнализирате на тел. 0895584017 или директно да докладвате случая към JCI тук.
 • The hospital notifies the public it serves about how to contact its hospital management and JCI to report concerns about patient safety and quality of care. Methods of notice may include but are not limited to, the distribution of information about JCI, including contact information in published materials such as brochures, and/or posting this information on the hospital’s website. The following link is provided to report a patient safety or quality of care concern to JCI: link
 • 2019

  JCI Реакредитация на Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ

 • 2017г.

  JCI Aкредитация на Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ

 • 2016г.

  Сливане на Болница Токуда, City Clinic и Acibadem

 • 2015г.

  Откриване на City Clinic Онкологичен център

ACIBADEM City Clinic UMBAL JCI certificateСтремежът и мисията на Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ е да предлага висококачествени, ефективни и интегрирани медицински услуги. Успешната защита на трета подред акредитация по JCI през 2020 г. е доказателство за прилагането на утвърдени международни практики, висок професионализъм и квалификация на персонала. 

В Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ се спазват петте международни цели за безопасност за пациентите: 

1. Идентификация на пациентите с гривни при хоспитализация. 
2. Ефективна комуникация – пациентите биват информирани устно и писмено от персонала на болницата за тяхната безопасност по време на престоя им. 
3. Извършва се двойна проверка при приложение на високо-рискови медикаменти. 
4. Намаляване на риска от вътреболнични инфекции и спазване на правилата за хигиена на ръцете като основен приоритет в тази посока. 
5. Измерване на риска от падания – рискът от падания се измерва при всички пациенти, като се предприемат съответните мерки при среден или висок риск.

Всички стандарти на институцията JCI се прилагат стриктно в двете бази на лечебното заведение, като по този начин се намалява риска от грешки и се въздейства положително върху цялостния престой и изход от заболяванията за пациентите. Информация за дейността на JCI може да се получи на: www.jointcommissioninternational.org.  

В случай, че станете свидетел на некачествена грижа и застрашаване на пациентската безопасност, сигнализирате на :

Можете да докладвате случай към JCI, тук 

Дарителство

Болниците от групата на Аджибадем Сити Клиник имат целогодишна активна кампания за набиране средства за подпомагане лекарите и дейността на болниците. Дарените средства ще бъдат използвани за закупуване на техническо оборудване, консумативи и апаратура за медицинския персонал и лечебните заведения.