Запази час

Клиниката по Гастроентерология осигурява целогодишно навременна, специализирана и достъпна медицинска помощ в областта на гастроентерологията, хепатологията и болестите на панкреаса. Това включва специализирани консултации, амбулаторно и болнично планирани и в условията на спешност медицински дейности покриващи и общата вътрешна медицина.

В клиниката по Гастроентерология лекуваме пациенти с:

- гастроентерологични и чернодробни заболявания
- възпалителни и функционални заболявания на червата
- абдоминални болки
- болести на жлъчно-чернодробното дърво и панкреаса

Към Клиниката по Гастроентeрология е обособен високотехнологичен Ендоскопски и Ехографски сектор, в който амбулаторно и стационарно се извършват миниинвазивни ендоскопски диагностични и терапевтични процедури, както и перкутанни диагностични и терапевтични интервенции под ултразвуков контрол, самостоятелно или съчетани с рентгенова навигация: билиарен дренаж, дренаж на чернодробни, перитонеални и ретроперитонеални течни колекции, биопсии на черен дроб, панкреас, перитонеални и ретроперитонеални тумори, локална радиофреквентна и алкохолна терапия на чернодробни тумори, чернодробни биопсии при дифузни хепатопатии.

Апаратура и високоспециализирани изследвания:

- последно поколение на видео ендоскопска апаратура на Олимпус EVIS EXERA III с подвижни апарати за горна и долна ендоскопия и дуоденоскоп;

- модерно оборудвани процедурни мини-операционни зали за конвенционални и терапевтични ендоскопски процедури, вкл. ендоскопска ретроградна холангио панкреатография (под анестезиологично седиране и бърза венозна анестезия), инвазивни процедури под ултразвуково и рентгеново наблюдение с възможност за дигитално архивиране на всякоизследване и предаване на образите чрез системата на PACS и DICOM;

- висок клас последно поколение ултразвуков апарат на Philips (HD7 XE) за обща абдоминална, периферна и ендокавитарна ехография, съчетана с Доплер и ултразвуково изследване с контрастно усилване;

- възможност за използване на всички звена в Клиниката по образна диагностика за конвенционални рентгенови изследвания, компютърно томографско изследване с контраст, магнитно-резонансно изследване.

Съвместно с клиниката по Образна диагностика се разработва и програма за ранна диагностика и превенция на заболяванията на дебелото черво и стомаха. При пациенти желаещи да се включат в програмата за превенция се определя наличие на рискови фактори и наследствена обремененост и при необходимост се назначава съответната група скринингови изследвания (лабораторни, образни, ендоскопски).

Kъм клиниката е сформирана работна експертна група за съвременна диагностика, лечение и дългосрочно проследяване на пациенти с IBD /възпалителни заболявания на червата и ГИТ-М.Крон, Улцерозен колит, хронични хепатити, причинени от B и C вируси, автоимунен хепатит, първична билиарна цироза, първичен рак на черния дроб, като усложнение на чернодробна цироза в сътрудничество с Онкологичните експерти на болницата/.

 

Чести заболявания

Клиниката по Гастроентерология и Хепатология към Acibadem City Clinic УМБАЛ Младост е на разположение 24/7 както за прием на планови, така и за лечение на спешни пациенти. Клиниката предоставя бърза, специализирана и достъпна медицинска помощ на пациенти със заболявания на:

  • Хранопровода
  • Стомаха
  • Тънко и дебело черво
  • Черния дроб
  • Панкреаса
  • Жлъчна система

Галерия

гастроентерология
гастроентерология
гастроентерология
гастроентерология
гастроентерология
гастроентерология
гастроентерология
гастроентерология
гастроентерология
гастроентерология
гастроентерология
гастроентерология
гастроентерология

Video Gallery

picture