Гастроентерология и хепатология

Заболявания на черен дроб

Вирусни хепатити – вирусното възпаление на черния дроб може да протече остро или хронично.

Гастроентерологията изучава хроничното протичане на вирусните хепатити. Хронифични са инфекциите, причинени от хепатитен вирус B и C (HBV, HBC). Хепатитите са силно заразни (като хепатит B е 100 пъти по-заразен от СПИН!). Начини за предаване на инфекцията на хепатит B и C най-често са полов контакт, по кръвен път (при контакт с кръв на болен или заразоносител) или вътреутробно – от заразена майка на бебето. Хепатит B се превръща в хронично заболяване в 5-10% от случаите, докато хепатит C – в около 80% от тях. Като цяло хроничните хепатити нямат специфични симптоми, но пациентите често се оплакват от лесна уморяемост, слабост, общо физическо неразположение, тежест в дясното подребрие. Хроничните вирусни хепатити остават водеща причина за развитието на цироза и първичен карцином на черния дроб. 

В Клиниката по Гастроентерология и хепатология в Acibadem City Clinic се провеждат:

Радиофреквентна термоаблация (Алкохолизация на чернодробни тумори)

  • изгаряне на първични и вторични чернодробни тумори с високо-честотен ток (абсолютен алкохол)
  • чернодробна и панкреасна биопсия
  • взимане на материал под ехографски контрол с автоматични или полуавтоматични игри за диагностика на заболявания на черния дроб и панкреаса

Еластография - измерване на чернодробната плътност при пациенти с хронични чернодробни заболявания с последно поколение ехографска апаратура

Галерия