Проверете своя риск за развитие на рак на белия дроб

nm-what-are-lung-nodules_feature (1)

 

Ракът на белия дроб предизвиква повече смъртни случаи от рака на дебелото черво, гърдата и простатата сумарно. Когато ракът на белия дроб се установява въз основа на симптоми, болестта в повечето случаи е в късен стадий, поради което лечението е с много по-ниска ефективност.  

 

Единственият подходящ метод за ранно диагностициране на рака на белия дроб е нискодозовата компютърната томография. Тя дава възможност за намаляване на риска от облъчване за пациента с до 90 % в сравнение с националните референтни стойности. Прилаганата нова програма е най-съвременният и подходящ метод, използващ рентгеново лъчение и компютърна технология, за да направи подробни снимки на белите Ви дробове. 

 

Програма за ранно диагностициране на рак на белия дроб в Acibadem City Clinic УМБАЛ Младост е одобрена от Министерство на здравеопазването в България.

 

Изследването се препоръчва при хора, които нямат оплаквания, но са с висок риск за развитие на карцином на белите дробове.