Гастроентерология и хепатология

Болнично лечение

Направления и дейности

Ендоскопски сектор предлага следните услуги:

- горна ендоскопия

- флексибилна сигмоидо- и колоноскопия

- ендоскопска мукозна биопсия

- сляпа и насочена чернодробна биопсия

- ендоскопска хемостаза и склеротерапия

- трансендоскопска полипектомия и АПК

- ендоскопска мукозна резекция (ЕМР)

- третиране на хемороиди, ендоскопска екстракция на чужди тела от стомашно-чревния тракт, ендоскопски палиативни процедури при карциноми на езофага и стомаха, езофагеална дилатация

- ендоскопски контролирана перкутанна гастростома (ПЕГ)

- ендоскопско връзково лигиране на варици на хранопровода

Терапевтична панкреато-билиарна ендоскопия предлага най-модерните методи за ендоскопска терапия при пациенти с камъни в холедоха, E.R.C.P. папилотомия и стентиране, ендоскопска екстракция на камъни в холедоха, поставяне на назобилиарен дренаж и външен перкутанен дренаж, камъни в жлъчния мехур, идиопатични панкреатити, бенигнени и мабигнени заболявания на панкреато-билиарната система, необяснима болка в панкреаса;

Диагностика, лечение и продължително клинично наблюдение на органични заболявания и функционални нарушения на стомашно-чревния тракт, хепато-билиарната система, панкреаса, коремната кухина, перитонеума и ретроперитонеалното пространство.

  • Ендоскопия (горна, долна) с диагностична и лечебна цел
  • Абдоминална ехография: конвенционална, доплерова, интервенционална, ендоскопска
  • Функционална диагностика
  • Хранене и диетология на гастроентерологичните заболявания
  • Профилактика на гастроентерологичните заболявания

Какво лекуваме: пациенти с гастроентерологични и чернодробни заболявания, включително пациенти с възпалителни и функционални  заболявания на червата и абдоминални болки, болести на жлъчно-чернодробното дърво и панкреаса. Гастроентерологичните процедури в ендоскопския сектор (неразделна част от Отделението) изпълняват различни диагностични и терапевтични цели. Извършваме неинвазивни и мини-инвазивни процедури под ултразвуково наблюдение.