Д-р Ани Чавушян, гастроентеролог в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост придоби образователна и научна степен “Доктор” след защита на дисертация на тема: „Дивертикулоза и дивертикулна болест на дебелото черво –патогенетични механизми и клинични аспекти“. Отличното ѝ представяне бе оценено от научното жури в състав:  Проф. д-р Симеон Стойнов, дмн (председател), проф. д-р Милена Станева, дм, проф. д-р Ваня Нанкова, дм, проф. д-р Йордан Генов, дм и доц. д-р Антония Ангелова, дм. Научен ръководител на д-р Ани Чавушян бе доц.д-р Стоян Ханджиев, завеждащ Клиника по гастроентерология в Аджибадем Сити Клиник Младост.

Д-р Ани Чавушян, дм има над 10 годишен опит в областта на гастроентерологията и е един от най-обичаните и уважавани от пациентите лекари. Защитата на нейната дисертация беше поредното доказателство за нейната отдаденост и професионализъм.