С оглед на Ковид пандемията, разказваме случай на пациент, болен от Ковид-19 със засягане на 85% от белодробната функционална тъкан и с активно кървене от хепатобилиарната система. 

Пациентът постъпва във влошено състояние, силно завишени чернодробни ензими, температура, болки и кървене от горния гастроинтестинален тракт. По спешност е извършено образно изследване, което показва патологична комуникация на кръвоносен съд с общия жлъчен канал. 

При тази група пациенти обикновено се извършва ендоскопска ретроградна холангио-панкреатография, защото тя използва комбиниран ендоскопски и рентгенов метод за изследване на жлъчните пътища и панкреасен канал. Правилното провеждане е от изключителна важност за поставяне на точна диагноза, тъй като вследствие на кървенето от кръвоносен съд в патологична комуникация със жлъчен съд, пациентът образува съсиреци в черния дроб, които от своя страна водят до развитие на животозастрашаващо състояние известно като остър холангит.

Благодарение на Проф. Ханджиев и Д-р Борис Крумов, пациентът е стентиран с два метални стента - стент в стент, като по този начин се осигурява механично кръвоспиране по цялата дължина на екстрахепаталния жлъчен канал. Като превенция за развитие на панкреатит е имплантиран и 7- френчов панкреасен стент.

И въпреки че в следващите няколко дни пациентът подобрява здравословно си състояние, една седмица по-късно, той отново проявява признаци на хемобилия със същата влошена клинична и лабораторна симптоматика. Открива се нов, различен, източник на кървене (хемобилия с интрахепатална генеза) и се налага нова ендоскопска ретроградна холангио-панкреатография. Налага се имплантиране на назо-билиарен дренаж в черния дроб, през предходно имплантираните билиарни стентове. Прави се последващ лаваж с физиологичен серум на шест часа с цел превенция на обрзуване на съсиреци в интра/екстрахепаталните жлъчни пътища, а от там и за развитие на животозастрашаващ холангит. Благодарение на тази животоспасяваща интервенция, пациентът се подобрява и нормализира чернодробните си показатели без усложнения.