Проф. Стоян Ханджиев, дм

Началник отделение
Началник Клиника по гастроентерология и хепатология

Проф. Ханджиев е с дългогодишна практика и научна дейност в областта на гастроентерологията и хепатологията със специален интерес към онкологичните аспекти. Прилага интервенционални процедури под ехографски и рентгенов контрол за диагностика на стомашно-чревния тракт, черния дроб, перитонеално и ретроперитонеално пространство

 • Професионален опит

  Професионален опит
  • 2016г. – до момента - Началник Клиника по гастроентерология и хепатология към Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост, София
  • 2015г. – до момента - професор в Катедра "Гастроентерология, жлъчно-чернодробна и панкреасна хирургия", ВМА София
  • 1992 – 2015г. - Началник отделение в Клиника по гастроентерология и хепатология в катедра Гастроентерология, жлъчно-чернодробна и панкреасна хирургия, ВМА София
  • 1989 – 1992г. - Началник Клиника по гастроентерология и вътрешни болести, Клинична болница Лозенец, ВМА София
  • 1982 – 1989г. - Главен асистент в Клиника по гасртоентерология, ВМА София 
  • Автор на 67 публикации в български и чужди медицински списания
 • Спецификации и квалификации

  Спецификации и квалификации

  Хамбург, Германия - Университетска клиника Епендорф Копенхаген

  Дания - Болница Херлев Арнем

  Холандия - Болница Арнем Ерланген, Университетска клиника Сертифициран експерт по конвенционална, доплерова и интервенционална абдоминална ехография: перкутанни бипосии, радиофреквентна високочестотна термоаблация на чернодробни тумори, дренажни процедури на черен дроб, перитонеално и ретроперитронеално пространство под ехографски контрол, перкутанен трансхепатален билиарен дренаж под ехографски и рентгенов контрол; конвенционална горна и долна ендоскопия

  Сляпа чернодробна биопсия по метода на Менгини

 • Членства в научни дружества

  Членства в научни дружества

  Българско дружество по гастроентерология (БДГЕ)

  Българска асоциация по ултразвук в медицината (БАУМ)

  Европейска асоциация за изучаване на черния дроб (EASL)

  Европейска федерация по ултразвук в медицината и биологията (EFSUMB)

Пациентите за нас

прекрасен специалист и човек
Благодаря на професор д-р Ханджиев за професионализма, всеотдайността и прекрасното му отношение. Той ми откри сериозно заболяване. И благодарение на това се лекувам. Хиляди благодарности. Пожелавам му дълги години здраве и енергия, за да помага на хората.
Изключително съм доволна от прф.Стоян Ханджиев и му благодаря за отношението му към мен и за експертизата му към моите здравословни проблеми. С уважение: Людмила Асенова