Гастроентерология и хепатология

Ендоскопски изследвания

Гастроскопия:

 • Гастроскопия с биопсия
 • Поставяне на перкутанна гастростома
 • Протезиране на хранопровода при доброкачествени и злокачествени заболявания
 • Хромоендоскопия за ранен рак на стомаха
 • Лигиране на варици на хронопровода
 • Остраняване на полипи
 • Ендоскопска хемостаза при кървене от горен гастро-интестинален трак

Колоноскопия:

 • Биопсия от дебело черво и терминалния илеум
 • Трансендоскопска полипектомия
 • Ендоскопска мукозна резекция - отстраняване на полипи
 • Кръвоспиране при остро кървене
 • Балонна дилатация на стенози
 • Хромоендоскопия за откриване на ранен рак на дебелото черво
 • Ендоскопско протезиране при доброкачествени и злокачествени стеснения, малигнени и белигнени стенози на дебелото черво