Гастроентерология и хепатология

Високоспециализирани изследвания

 • Радиофреквентна термоаблация

Това е съвременен метод за лечение на първичен и метастатичен рак на черния дроб. Методът се прилага при пациенти, които не са подходящи за оперативно лечение поради множественост на огнищата, авансиране на тумора или наличие на тежки съпътстващи заболявания. Високата температура, вкарана в туморната тъкан чрез подкожно поставени електроди под ехографски контрол, разрушава тумора. В ръцете на високоспециализиран професионалист радиофреквентната термоаблация е минимално инвазивен, безопасен и ефикасен метод за контрол на чернодробните тумори. Постигането на пълна туморна деструкция обаче зависи от броя, размера на огнищата и комплексното лечение на туморното заболяване.

 • Контраст-усилена ехография

При този метод чрез венозно инжектиране на контрастно вещество се дава оценка за огнищни процеси /лезии/ в паренхимните органи /черен дроб, далак, панкреас/ и преценка на техния характер - доброкачествени или злокачествени. Особено показан метод в стадирането на злокачествени заболявания - за откриване на метастази, които не са видими при провеждане на конвенционална ехография в сивата скала. За разлика от компютърната томография /скенер/, КУЕ не е свързана с лъчево натоварване на пациента. Липсва риск от алергични реакции и не е свързан с болка.

 • Еластогрфия

Това е изследване, разглеждано като алтернатива на биопсията на черен дроб. Представлява ултразвуково базирана образна техника, която разрешава измерване и относително количествено определяне на еластичността на черния дроб.

 • Перкутанни билиарни дренажи

Поставяне на дренажи под рентгенов и ехографски контрол на пациенти с обструктивна жълтеница; дрениране на абсцесни кухини, кисти и др.

 • Ендоскопска ретроградна холангио-панкретография

Това е диагностичен и лечебен метод, позволяващ изследването на жлъчната каналчеста система на черния дроб, жлъчния мехур, а също и панкреасния канал, през който се изливат панкреасните ензими. Причините за извършването на ERCP са свързани с редица заболявания на жлъчните пътища, жлъчният мехур и панкреаса,като най често те са:

 1. жлъчни камъни в общия жлъчен канал
 2. изтичане на жлъчка /след травми и хирургични интервенции/
 3. жълтеница,водеща до оцветяване на кожата и очите и потъмняване на урината
 4. недиагностицирана с други методи на изследване болка в горната коремна половина
 5. рак на жлъчните пътища и на панкреаса
 6. панкреатити

 

 • Ендоскопска ехография

Ендоскопската ехография комбинира ендоскопското изследване с ехография. Използва се основно за хистологична верификация на туморни процеси в гръден кош, корем и малък таз, както и за ендопротезиране и дренаж на черен дроб и жлъчни пътища. Включва и иновативните стентирания, с които се постига връзка /дренаж /между:

 • черен дроб - стомах; 
 • жлъчен мехур - стомах; 
 • общ жлъчен канал - тънко черво; 
 • киста на панкреаса - стомах 
Използва се също за стадиране на онкологични заболявания по протокол на Онкологична експертиза.

 • Аргон Плазмена Коагулация /АПК
Използва се за деструкция на лезии на хранопровод, стомах и черво. 
 

Галерия