Анестезиология и интензивно лечение

Отделението по анестезиология и интензивно лечение осигурява висококачествена 24-часова терапия и наблюдение на пациенти с нарушени витални функции, отговарящи на всички световни стандарти за интензивно лечение. В отделението работят висококвалифицирани лекари и специалисти по медицински грижи, чиято основна задача е да осигурят медицински грижи, гарантиращи сигурен и безопасен изход на лечебния процес.

В отделението по анестезиология и интензивно лечение се извършват два основни вида дейност.

Сектор Анестезиология: В операционните и интервенционалните зали и навсякъде, където е необходимо, се осъществява обезболяване, и „приспиване“ на пациентите за различни процедури, свързани с болка или неприятно усещане - операции, ангиографски процедури, амбулаторна хирургия, ядрено-магнитен резонанс и други.

Сектор Реанимация осигурява 24 часа безотказна, специализирана, високоотговорна и качествена, консултативна, амбулаторна и стационарна, планова и спешна медицинска дейност, извършвана от специалисти по Анестезиология и интензивно лечение.

Галерия