• Професионален опит

  Професионален опит
  Декември 2018 - до момента Лекар специализант по АИЛ
 • Образование

  Образование
  Септември 2012 - Ноември 2018 Медицински университет, гр. София, специалност „Медицина“, степен – Магистър
 • Спецификации и квалификации

  Спецификации и квалификации
  • Курс "Функционална медицинска ембриология (I, II, III)" - 2012-2013г.
  • Курс "Биология и имунология на развитие" - 2013г.
  • Курс "Витамини" - 2013г.
  • Курс "Клинична анатомия - 2013г.
  • ІBC - Sofia 2016г.
  • VI Национална студентска академия по хирургия 2016г.
  • Академия по спешна медицина - 2017г.
  • Курс "Ехография - 2017г. Курс "Спешни състояния в кардиохирургия" -2017г