Медицинска онкология

Запази час
В Клиниката по Медицинска онкология се приемат и лекуват болни с всички видове солидни злокачествени тумори:

С най–голяма честота са: рак на млечна жлеза, бял дроб, дебело и право черво, яйчници, простата, тестиси, ендометриум, тумори на главата и шията и др.
По-редки локализации са: невроендокринни тумори, гастроинтестинални стромални тумори, малигнен (злокачествен) меланом в метастатичен стадий, рак на пикочния мехур, бъбрека, първични и вторични мозъчни тумори и др.
С оглед изключителните възможности за диагностика на лечебното заведение на европейско и световно ниво, тук могат да се диагностицират, стадират и проследяват пациенти с всички солидни тумори. Това позволява за всеки болен да се изготвя индивидуален лечебен алгоритъм на поведение, за да бъде предоставена персонализирана грижа, включваща най-съвременни методи на лечение.

В посочения персонален лечебен алгоритъм, се посочва видът и начинът на диагностика, лекарственото лечение с химиотерапия, таргетно (прицелно) лечение, ендокринна терапия, конвенционално лъчелечение, интензивно модулирано лъчелечение или радиохирургия.

Клиниката разполага с най-модерни условия за провеждане на противотуморно лечение, като за всеки болен са осигурени възможности за въвеждане на противотуморни лекарства при най-голям комфорт на болния, централизирано роботизирано разтваряне на лекарствата, проследяване на венозните съдове с ехограф, при включване на източник за вливане, инфузионни помпи (устройства за апаратурно венозно вливане), с което се постига оптимално контролиране на концентрацията и потока на лекарсвата към организма.

Клиниката разполага със звена за консултация, подготовка на болните за Онкологична комисия, насочване за необходимите изследвания, нужни за изграждане на диагнозата и последващото лечение, както и кабинет за диспансеризация на онкологични пациенти.

Галерия

0H4A4561
0H4A4534
0H4A4522
0H4A4448
0H4A4500