Медицинска онкология

Кабинет Медицинска онкология

В кабинета по Медицинска онкология се преглеждат всички пациенти с диагноза за онкологично заболяване или със съмнение за такова. По време на прегледа, пациентите ще получат пълна информация за своето състояние, както и стъпките за необходимите изследвания, нужни за изграждане на диагнозата и последващото лечение.

За консултация с медицински онколог може да се запишете на телефон 0700 13 127, като спазите точно деня и посочения час, и желателно да бъдете поне 20 минути по-рано, тъй като има процес на регистрация, който отнема технологично време.

Важно: Във вас трябва да носите всички изброени хистологиччни, образни и лабораторни изследвания за пълноценна консултация. Трябва да се носят също всички предходни епикризи, а образните изследвания да бъдат надлежно разчетени от рентгенолог (да не се носят само дисковете със запис):

  • скенер с контраст на гръден кош, корем и малък таз, а за пациентите с рак на простатата – и магнитен резонанс на малък таз
  • направени в дните преди консултацията пълна кръвна картина с утайка, биохимия включваща: чернодробни ензими, креатинин, урея, серумно желязо, алкална фосфатаза, общ и директен билирубин, кръвна захар, а за диабетиците – гликиран хемоглобин

Важно: Консултацията със специалист не обвързва болницата със задължително приемане на консултирания пациент за последващо лечение. Такова може да се извърши, ако пациентът желае и лечебното заведение има свободен капацитет и възможност за лечение.

Ако пациентите желаят консултация само по документи, то следва да се депозира същият набор документи, както за консултация със специалист. Трябва да е ясно, че консултацията по документи не може да замести личната консултация.

  • Документите се депозират на регистратурата на втори етаж като се оставя телефон за обратна връзка, на който пациентът бива известен, когато становището на комисията е готово. Срокът за отговор е 10 работни дни.
  • Отразеното мнение се описва накратко и в посоченият срок от 10 работни дни се известява пациента. Пациентът следва да получи становището на комисията лично и срещу подпис.
  • Това е решение на Онкологична комисия, при предаването му на пациента не се извършва допълнителен коментар.

Поради характера на задочната консултация тя не е обвързана с приемане за лечение и има само характер на работно становище.

Може да запишете час за преглед или консултация на телефон 0700 13 127 като изберете опция Младост 

Галерия