Медицинска онкология

Клинични изпитвания в клиниката

В клиниката се провеждат и редица клинични изпитвания, които представляват отлична възможност пациентите да получават адекватно лечение (а за някои от тях и единствена възможност за лечение). Тези изпитвания се базират на Добрата клинична практика и регулаторните изисквания на много институции. Поради допълнителните изисквания към тези болни, те се явяват групата с най-голям контрол и най-прецизно наблюдение на туморното повлияване и общото състояние.

Клиниката по медицинска онкология се ръководи от хабилитирано лице, а непосредствената лечебна дейност се извършва от дванадесет старши и младши лекари с помощта на медицински сестри и друг персонал.