Проф.д-р Асен Дудов, дм

Началник Клиника по медицинска Онкология

Проф. Дудов е сред водещите специалисти по медицинска онкология у нас. Има значителен опит в диагностиката и системната лекарствена терапия на солидните тумори: рак на млечната жлеза, тумори на храносмилателния тракт, рак на простата, бъбрека и някои други. 

Прилага и проучва подходи за преодоляване на лекарствената резизстантност при противотуморни лекарства, както биологимни в т.ч. таргетни терапии на злокачествени тумори.

 

 • Клинични интереси

  Клинични интереси

  Клинични изпитвания от Фаза I до Фаза IV.
  Биологични, вкл. имуноонкологични и прицелни /таргетни/ терапии на злокачествените тумори.

 • Професионален опит

  Професионален опит
  • 2015г. – до момента - Медицински директор и началник Клиника по медицинска онкология, Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост, София
  • 2011 - 2015г. - Началник Клиника по Медицинска онкология, УМБАЛ “Царица Йоанна - ИСУЛ ЕАД
  • 1990 - 2011г. - СБАЛОЗ София-град, медицински онколог(химиотерапевт) – последователно лекар-ординатор, завеждащ отделение по химиотерапия, директор на лечебното заведение, доцент, 
  • 1989 - 1990г. - Онкохромозомна лаборатория, Национален онкологичен център, София   
  • 2016 - 2017г. - председател на Комисията за оценка на здравните технологии към Министерство на здравеопазването 
  • 2005 - 2015г. - Член на Онкологичната комисия към I МБАЛ,  гр. София  
  • 2003 - 2015г. - Член на Онкологичната комисия към IV МБАЛ, гр. София 
  • 2005 - 2015г. - Член на Онкологичната комисия към V МБАЛ, гр. София  
  • 2013 - 2015г. - Член на Онкологичната комисия към УМБАЛ „Александровска” ЕАД 
  • 2000 - 2005г. - Член на Онкологичната комисия към II МБАЛ, гр. София 
  • 2007 - 2012г. - Член на Онкологичната комисия към Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда 
  • 2003 - 2010г. - Член на Комисията за скъпоструващо лечение към Министерство на здравеопазването 
  • 2009 - 2010г. - Член на Комисията по Позитивен лекарствен списък на Р. България към Министерство на здравеопазването с решение на Министерски съвет 
  • 2004 - 2010г. - Член на Комисия за лечение в чужбина към Министерство на здравеопазването
 • Образование

  Образование
  • 2014г. - Академична длъжност “професор”, МУ – София
  • 2004г. - Академична длъжност “доцент”, МУ – София
  • 2004г. - Придобита научна специалност Клинична фармакология – Висша атестационна комисия /ВАК/
  • 2003г. - Образователна и научна степен “доктор”, МУ-София 
  • 2003г. - Висше образование по икономика - магистър, „Икономика на инфраструктурата“, специалност Здравен мениджмънт, УНСС
  • 2001г. - Придобита специалност по онкология, ВМИ – София 
  • 2000г. - Придобита квалификация Здравен мениджмънт – УНСС
  • 1998г. - Придобита специалност по Вътрешни болести, ВМИ – София
  • 1983-1989г. - Магистър по медицина, Медицинска академия, София.
 • Спецификации и квалификации

  Спецификации и квалификации
  Сейнт Джоунс Колидж Оксфорд, Великобритания

  Институт Жул Борде, Белгия; Тораксклиник, Германия

  Гюстав Роси, Франция

  Институто Ди Тумори, Италия

  Сан Франциско Комприхенсив Кансър Сентър, САЩ

  Харвард Медикал Скул, САЩ

  Масачузетс Дженерал Хоспитал, САЩ 

  МД Андерсън Кансър Сентър, САЩ
 • Членства в научни дружества

  Членства в научни дружества
  Председател на Българско онкологично научно дружество(БОНД)

  Европейско дружество по медицинска онкология (ESMO)

  Американско дружество по клинична онкология (ASCO); Европейска организация за изследване и лечение на рака (EORTC)

  Европейска асоциация за изследване на рака (EACR)

  Американска асоциация за изследване на рака (AACR)

  Европейска организация за изследване и лечение на невроендокринни тумори (ENETS)
 • Награди

  Награди
  Има 138 публикации в страната и чужбина, от които след хабилитация е автор и/или съавтор на 63 научни труда, както следва: научни статии у нас 43, в западни списания 11(с общ IF 56,152), както и учебни материали (ръководства, сборници и учебници) – 12 броя.

  Общият брой цитирания на научни трудове е 172, от които на български език са 39, 8 публикации, като съавтор които са цитирани 128 пъти в чуждестранни западни списания с IF, което е отразено в базите данни Scopus и Web Science. Има 93 доклада на научни форуми у нас и в чужбина(с общ IF  23,027).

  Участвал е  в 5 проекта на онкологична тематика, субсидирани от МОН. Всички проекти са завършили с отлична оценка.

  Участвал е в разработването на материали за учебната дейност на лекари по хуманна и дентална медицина. Съавтор е на учебник по дентална медицина. Редовен съавтор  на учебни книги, в които е приложен мултидисциплинарният подход, по локализации. Председател е на лекарствената комисия на БОНД над 14 години и участва в изработването на Национални стандарти за системно противотуморно лекарствено лечение на рака при възрастни, които бяха приети от НСЦРЛП като официално приети Фармако-терапевтично ръководство по Медицинска онкология. Създател е и ръководител на първият в страната Център за лечение на невроендокринни тумори, Център за противотуморна терапия на стомашния карцином и кастрационно-резистентният рак на простатата.

  Основател и главен редактор е на “Списание на Българско онкологично научно дружество” от 1990 г. до сега, член е на редакционната колегия на списание “Онкология и радиология” от 1995 г. до сега, член е на редакционната колегия на международното издание “Biotechnology & Equipment”.
Пациентите за нас

От 07.2020 постъпих в Acibadem City Clinic с доказано онкологично заболяване от биопсия. След консултативен преглед при проф. Асен Дудов ми беше назначена адювантна терапия и химиотерапия и цялостен терапевтичен план, включващ оперативна инервенция, последвана от лъчетерапия и и др.,който план следвам до сега 2023 г. успешно! Последните изследвания са добри. Специална благодарност към проф.Дудов, лекуващата ми д-р Е.Върбанова и целия екип на клиниката, чието отношение и прфесионализъм ми вдъхнаха увереност в успеха лечението! БЛАГОДАРЯ!!!
Свързани блог статии

Свързани блог статии

При упорита кашлица, задух, бодежи в гърдите прегледът при лекар не се отлага