Д-р Елица Върбанова

Лекар в Клиника по медицинска онкология


 • Клинични интереси

  Клинични интереси

  Таргетна терапия;
  Лечение на тумори на млечната жлеза; Лечение на гастро-интестинални тумори; Лечение на невроендокринни тумори;
  Публикации: Невроендокринни Тумори – Радионуклеидно лечение, Списание на Българското Онкологично Научно Дружество, издание 2, година 2013 г.
  Геномна нестабилност – роля в онкогенезата, Списание на Българското Онкологично Научно Дружество, издание 3, година 2013 г.
  Геномна нестабилност при колоректален карцином, Списание на Българското Онкологично Научно Дружество, издание 3, година 2013 г.
  Лекарства и хранителни екстракти за намаляване на риска от рак, Списание на Българското Онкологично Научно Дружество, издание 3, година 2013 г.

 • Професионален опит

  Професионален опит
  • 2022 - до момента - Лекар специалист по Медицинска онкология, Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост, Клиника по Медицинска Онкология, гр. София
  • 2015 г. – до 2022г. Лекар специализант по Медицинска онкология;  Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост, Клиника по Медицинска Онкология, гр. София
  • 2012 – 2015 г. УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ”, Клиника по Медицинска Онкология, гр.София - Лекар специализант по медицинска онкология
 • Образование

  Образование
  • 2013 г. Специализант „Медицинска Онкология“ към Медицински университет, гр. София
  • 2006 г. – 2012 г. Медицински университет, гр. София, специалност „Медицина“, степен – Магистър, диплома № 032567;
  • 2001 г. – 2006 г. Национална Хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Благоевград, профил: „Български език и литература“, профил немски език;
  • 2013 г. Българска асоциация по клинични проучвания – GCP training;
  • Участие в лятно училище по онкология, Букурещ, Румъния
 • Спецификации и квалификации

  Спецификации и квалификации

  2013 – 2022 Специализант по Медицинска онкология към Медицински Университет,гр. София

  Участие в конгреси:

  09.2013 г. – участие в ESMO конгрес, Амстердам, Холандия

  2013 г. – участие в конгрес на БОНД

  2014 г.  – участие в конгрес на БОНД
 • Членства в научни дружества

  Членства в научни дружества
  Българско онкологично научно дружество (БОНД)

  Европейско дружество по медицинска онкология (ESMO)