Д-р Севил Ахмед

Клиничен хематолог Медицински онколог
д-р Севил Ахмед

Д-р Севил Ахмед е специалист по клинична хематология. От февруари 2016г. до момента е част от Клиниката по Медицинска Онкология в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост, София. Клиничните ѝ интереси включват малигнени лимфоми, хеморагични диатези, миелодиспластични синдроми и хемолитични анемии.


 • Клинични интереси

  Клинични интереси

  Малигнени лимфоми, хеморагични диатези, миелодиспластични синдроми и хемолитични анемии

  Колоректален карцином, карцином на млечна жлеза, гастро-интестинални тумори, овариален карцином

 • Професионален опит

  Професионален опит
  От април 2016г. до момента - Клиничен Хематолог в Диагностично консултативен център Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост, София

  От февруари 2016г. до момента - Лекар в Клиника по Медицинска Онкология в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост, София

  От октомври 2009г. до февруари 2016г. – Лeкар ординатор в Отделение по клинична хематология към Специализирана болница за активно лечение на Хематологични заболявания – ЕАД  гр.София 
 • Образование

  Образование
  От декември 2017г. – зачислена за втора специалност по Медицинска онкология към УМБАЛ Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост

  От юли 2011г. до 2015г. - Придобита специалност „Клинична хематология“

  От 2002г. до 2008г. - Завършва медицина в Медицински  Университет, гр.София

  Чужди езици:  Турски език; Английски език 
 • Спецификации и квалификации

  Спецификации и квалификации

  Опит в клинични проучвания

  Участие в национални и международни конгреси

 • Членства в научни дружества

  Членства в научни дружества
  Българско онкологично дружество

  Българско хематологично дружество

Екип Клинична хематология