Д-р Севил Ахмед

Клиничен хематолог Медицински онколог
д-р Севил Ахмед

График

 • Понеделник
  1. 14:00-16:00
  1. Сряда
   1. 14:00-16:00
  • Клинични интереси

   Клинични интереси

   Малигнени лимфоми, хеморагични диатези, миелодиспластични синдроми и хемолитични анемии

   Колоректален карцином, карцином на млечна жлеза, гастро-интестинални тумори, овариален карцином

  • Професионален опит

   Професионален опит
   От април 2016г. до момента - Клиничен Хематолог в Диагностично консултативен център Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост, София

   От февруари 2016г. до момента - Лекар в Клиника по Медицинска Онкология в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост, София

   От октомври 2009г. до февруари 2016г. – Лeкар ординатор в Отделение по клинична хематология към Специализирана болница за активно лечение на Хематологичнои заболявания – ЕАД   гр.София 
  • Образование

   Образование
   От декември 2017г. – зачислена за втора специалност по Медицинска онкология към УМБАЛ Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост

   От юли 2011г. до 2015г. - Придобита специалност „Клинична хематология“

   От 2002г. до 2008г. - Завършва медицина в Медицински  Университет, гр.София

   Чужди езици:  Турски език; Английски език 
  • Спецификации и квалификации

   Спецификации и квалификации

   Опит в клинични проучвания

   Участие в национални и международни конгреси

  • Членства в научни дружества

   Членства в научни дружества
   Българско онкологично дружество

   Българско хематологично дружество

  Екип Клинична хематология