В навечерието на Световния ден за борба с рака Българското онкологично научно дружество с председател проф. Асен Дудов проведе няколкодневна работна среща с фокус актуализацията на лечебните стандартни по медицинска онкология. Това е първата специалност у нас, която преди 16 години изработи стандарти на лечебно поведение.

По време работните сесии на дружеството експерти от различни области на онкологията обсъдиха аспектите на въвеждане на Европейския противораков план у нас в неговите първи стъпки. Основната цел през следващите години, по график от 2022 до 2030 г., е да се наложи контрол върху раковите заболявания.

Бяха оценени възможностите за скрининг на онкозаболяванията и опитите до момента за въвеждане на скрининг, които за съжаление през последните 15 години са липсващи в България.

На срещата беше подготвена информация, която да бъде изпратена от българска страна към Европейската комисия -  както за материалната база, така и за специалисти по диагностика и лечение на рак. В рамките на Европейския противотанков план съществуват възможности за квалификация на лекари, които да могат да осъществяват както скринингови програми, така и високотехнологична диагностика.

На работните срещи взеха участие онкологични специалисти от областта на диагностиката и лечението на рака – сред които генетикът  проф. Алексей Савов, молекулярният диагностик г-н Стоян Бичев. По отношение на клиницистите в обсъжданията активно се включи проф. Димитър Костадинов, който е водещият бронхолог в България и който в момента е изключително важна фигура при диагностиката на рака на белия дроб. По време на пандемията пациентите с локализации на рак в белите дробове са с много затруднена и забавена диагностика, поради това че белодробните звена са затворени. Затова специалистите търсят начин за тяхната адекватна диагностика и биопсия.

С проф. Светлана Христова, водещ експерт в областта на патологията, бяха обсъдени и допълнителни методи за търсене на биомаркери, които да позволяват високотехнологично биологично лечение, до което да имат достъп пациентите.

В дискусиите се включиха експертите в областта на нуклеарната медицина - доц. Павел Бочев и проф. Ирена Костадинова. С тях бяха разгледани новите диагностични възможности, включително маркираните с галий изследвания, които освен при простатен карцином доц. Бочев за първи път в страната успя да приложи и при някои други локализации, включително саркоми.

На срещата на дружеството присъстваха и водещи хирурзи, сред които проф. Никола Владов. Той представи възможностите за лечение на първичния рак на черния дроб.

Обсъждани бяха заедно с гастроентеролозите проф. Стоян Хаджиев, проф. Крум Кацаров и проф. Красимир Андонов възможностите за високотехнологична диагностика и последващо лечение на тумори на храносмилателния тракт, където има две големи новини. Особено важен бе разговорът  с проф. Марин Георгиев, председател на Българското урологично дружество за поставяне основи на скрининг при рак на простата, както и за иновативното лечение при локализацията.

 НОВИ ЛЕЧЕНИЯ НА РАКА НА СТОМАХА, ДЕБЕЛОТО ЧЕРВО, ГЛАВАТА И ШИЯТА

Първата голяма новина в областта на гастроентерологията е възможността за ново лечение от трета линия на рака на стомаха с лекарство с улеснен прием през устата под формата на таблетки. Това позволява комфорта на пациентите да се лекуват в домашни условия, да не се отделят от близките си и да не се нарушава качество иим на живот.

Другият голям акцент е биологичната терапия, навлизаща при рака на дебелото черво. Тя е вече факт при лечението на първичния хепатоцелуларен карцином (първичен рак на черния дроб), като включва в себе си два компонента – имуноонкологично лечение и биологична терапия, насочена към намаляване на кръвоносните съдове, които изхранват туморната формация в черния дроб. Също колосален е пробивът при туморите на главата и шията, при които имунотерапията дава несравними възможности спрямо досегашните методи.

 Проф. Асен Дудов, медицински директор на Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост.

„Ефектите от това лечение както в краткосрочен аспект, така и в дългосрочен, са несравними с досегашните методи, включително и на биологичното лечение с тирозинкинази, с което приживяемостта е увеличена с около 35%. Докато при новите лечения от трета линия за рак на дебелото черво и за рак на стомаха, преживеямостта е увеличена с около 50% при пациенти с много напреднало заболяване“, това каза проф. Асен Дудов, медицински директор на Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост.

Най-големият фокус на срещата на Българското онкологично научно дружество е поставеното начало заедно с представители от Лекарствената комисия към БОНД на актуализация на националните стандарти по медицинска онкология. Те нахвърлят 198 корекции, включващи нови лекарствени продукти, нови индикации на съществуващи вече и препозициониране на използвани лекарствени комбинации, с което се постигат значителни допълнителни ползи.

Актуализацията ще направи възможно регистрираните в страната и реимбурсирани лекарствени продукти да достигнат до пациентите по най-добрия начин и в подходящото време на тяхното лечение.