Приоритетите и основните стъпки пред въвеждането на Националния противораков план в страната бяха във фокуса на дискусия, проведена в рамките на двудневна национална конференция по онкология.

Организатор на форума е Българското онкологично научно дружество (БОНД), чийто председател е проф. д-р Асен Дудов, медицински директор и началник Клиника по медицинска онкология в Аджибадем Сити Клиник Младост. Той представи основните насоки на Европейския противораков план и политиката на ЕС в областта на раковите заболявания:

  • идентифициране на необходимостта от създаването на Национален план за борба с рака;
  • идентифициране на заинтересованите страни;
  • иницииране на първоначални дискусии;
  • създаване на Национален онкологичен алианс и създаване на организация по изграждането на Националния план за борба с рака;

Европейският план за борба с рака е отговорът на ЕС на нарастващите предизвикателства и промени по отношение на контрола на раковите заболявания и представлява политически ангажимент да се използват всички налични възможности за борба с рака. Той съдържа десет водещи инициативи и няколко действия за подкрепа и е част от предложенията на Комисията за изграждане на силен Европейски здравен съюз с цел подобряване на сигурността, готовността и устойчивостта на ЕС. Целта на Плана е да се подходи към целия цикъл на заболяването, като той е структуриран около четири основните области на действие, в които ЕС може да добави най-голяма стойност. Toва са:

  • профилактика;
  • ранно откриване;
  • диагностициране и лечение;
  • качество на живот на пациентите с онкологични заболявания и преживелите ракови заболявания лица;

Освен основните 4 приоритета на Националния противораков план, свързани с неговите стълбове, като допълнителни необходими промени се очертаха преструктурирането на онкологичното здравеопазване, апаратурното и квалификационно обезпечаване на онкологичните лечебни заведения – бивши диспансери, които сега са пререгистрирани като комплексни онкологични центрове или специализирани болници за онкологични заболявания.

Проф. Дудов обобщи, че е необходим интегриран подход, обхващащ всички политики и участието на множество заинтересовани страни – институциите, онкологичната научна общност, съсловните и пациентски организации. Нужен е и силен ангажимент и пълно сътрудничество от страна на всички за ефективното изпълнение на Европейския план за борба с рака и неговите действия.

Повече за събититето може да научите тук.