Aa
Медицинска онкология

Полезна информация

Цялостното противотуморно лечение е от компетенциите на квалифициран медицински онколог (химиотерапевт), който познава отлично механизмите на действие на противотуморните лекарства, както и нежеланите реакции, които те предизвикват върху организма.

Особено важно е да се отбележи, че медицинския онколог съобразява противотуморното лечение с другите лекарства, които се приемат от някои пациенти, за лечение на техните съпътстващи хронични заболявания (сърдечно-съдови болести, диабет, заболявания на храносмилателният тракт и др.). Пациентите не трябва да приемат в никакъв случай без разрешението на медицинския онколог (химиотерапевт)  други лекарства, хранителни добавки или различни средства на алтернативната медицина. Всяко едно изключение може да отслаби или премахне ефекта на противотуморното лечение.

Лечението при различните болни продължава в различен интервал от време, като характерното е, че то най-общо е циклично – провеждат се така наречените курсове на химиотерапия на фиксирани интервали, които могат да бъдат на 15 дни, 21 дни, 28 дни или други в зависимост от схемата на лечение. При едни болни може да се налага по-кратък престой в болницата, докато при други този престой е от порядъка на няколко дни, а дори и седмица. Разбира се, при развили се усложнения от лечението, не може да се прогнозира точния период за престой (пролежаване) в болницата. За пациентите има осигурени условия до всяко едно легло за подаване на кислород, аспирация и други газове, измерване на жизнени параметри и показатели на болния; самостоятелни санитарни възли, позволяващи поддържане на адекватно хигиенно ниво. Същите са ергономично предвидени и за пациенти, при които ежедневният тоалет изисква повече време или повече усилия, душовете имат терморегулатори до 370 С, за да се избегне инцидент. Разполагаме и със стаи за пациенти със специални потребности, които са оборудвани по подходящ начин.

Важно е да се подчертае, че съвременното противотуморно лечение на пациентите изисква те да са в добро общо състояние, за да може да се провежда химиотерапия. Тя е съвременен и високоактивен метод на лечение, който:

  • не може да се прилага в много напредналите стадии на заболяването
  • не се препоръчва за пациенти, при които онкологичното страдание води до потребност от дълготрайно пролежаване на легло или, не могат да се обслужват сами
  • не се провежда, ако има засягане от заболявания на вътрешни органи, чието функциониране е от решаващо лечение за провеждането на химиотерапията.

Лечението в Клиниката по медицинска онкология е само планово, като за целта всеки пациент насочен или явил се по собствено желание трябва да носи пълната си медицинска документация до момента, а ако му е провеждана биопсия или операция – хистологичните препарати (стъкълца) и парафинови блокчета, в които е съхранена тъкан. Документите се подават в кабинета на Онкологичната комисия на етаж 2, която ги разглежда до 5 дни от приемането им и излиза с писмено становище относно лечението на конкретния пациент или с препоръки за необходимите допълнителни изследвания, за да се уточни най-правилният план на лечение и индивидуално създаден алгоритъм на терапевтично поведение.

Пациентите трябва ясно да  разбират, че химиотерапията НЕ Е СПЕШЕН МЕТОД НА ЛЕЧЕНЕИ, както понякога погрешно им се обяснява в други неспециализирани лечебни заведения!

Също така е важно да се знае, че ракът не е една болест, а около 200 (двеста) различни нозологични единици, с различна прогноза, различно протичане и много често – различно лечение. Така например в един и същи орган може да има различни видове рак (ракът на гърдата, бива няколко вида), всеки от които се лекува с различни лекарства, реагира се с различно общо поведение и носи различна прогноза. Затова се налага специална диагностика, която се определя от лекуващите медицински онколози (химиотерапевти).