Aa

Клинична психология, психоонкология и психосоматика

Запази час

Групата Аджибадем Сити Клиник откри първия болничен център по "Клинична психология, психоонкология и психосоматика", за да интегрира психологичната помощ, невронауките и социалната подкрепа в цялостната грижа за пациента и неговите близки.

Центърът функционира в двете болници - УМБАЛ Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда и УМБАЛ Аджибадем Сити Клиник Младост.

 Центърът осигурява следните дейности:

Специализирана психологична грижа за пациенти с онкологични и други физически заболявания по отношение на справянето с болестта, прогнозата и лечението. Това включва оказване на психологична помощ при пациенти с повишена тревожност и депресивност или друга психична симптоматика, трудности в справянето с лечението, подготовка за хирургични и други интервенции, преживяване на инциденти или загуба на близък човек, психосоматични оплаквания, необходимост от психодиагностика, изготвяне на документи за явяване на ТЕЛК и други,

  •  Политиката на болничната група Аджибадем Сити Клиник е въвеждане на провеждането на психо-социален скрининг на онкоболните пациенти при постъпването им за лечение в болницата. Това дава следните възможности:
  • Да бъде осигурен индивидуален подход към пациента спрямо неговата специфична психо-социална и здравословна проблематика;
  • Пациентът и неговите близки да бъдат подкрепяни и проследявани в хода на лечението, и евентуалните промени в него;
  • Да се оказва навременно информиране и практическо съдействие на пациента;
  • Да бъде подпомагана връзката между пациента, близките и медицинския екип.

Емоционална подкрепа и психологично консултиране на семейството по отношение на общуването с пациента в контекста на болестта и неговото обгрижване, разговорите за информиране на децата и други близки, и подпомагане на справянето със собствените емоционални преживявания във връзка с настъпването на болестта и промените в живота на семейството.

Групи за взаимопомощ за пациенти и близки, в които пациентите могат да споделят опит, преживявания и да получават подкрепа от други хора в сходна на тяхната ситуация.

Провеждане на обучения, индивидуални консултации и психологични групи за медицинските специалисти с цел подобряване на комуникацията с пациентите, справяне с емоционално напрегнати ситуации и превенция на синдрома на професионалното прегаряне.

 Психосоматична терапевтична програма

Целта на тази програма е да подпомогне медицинското лечение на пациента, особено в случаите на заболявания, чиито симптоми допълнително могат да се влияят от психологични фактори, като някои гастроинтестинални, кардиологични, ендокринни и др. заболявания.

Като самостоятелна терапия, психосоматичната програма се прилага при физически оплаквания, за които не се откриват значими подлежащи патологични промени.

Тя представлява комплексен терапевтичен подход, който включва индивидуална психотерапия, работа с близките и неврорелаксационни процедури, насочени към немедикаментозно облекчаване на телесните симптоми.

Биофийдбек и неврорелаксационни процедури се прилага при физически оплаквания

Това са терапевтични процедури, при които с помощта на софтуерни програми и медицински устройства се постига немедикаментозно регулиране на функционирането на нервната система, нормализиране на мозъчната възбуда и неволевите процеси в тялото.

В световен мащаб те намират широко приложение в лечението на симптоми като хронична болка, умора, безсъние, повишена тревожност, депресивност, хипертония, затруднения в познавателните функции, кондиционирано гадене и повръщане, и др.

Устройствата работят на различни програми, специфично насочени към конкретната симптоматика. Те са преносими и могат да бъдат използвани от пациента в болничната му стая.

Терапевтичните процедури са релаксиращи и неинвазивни, и траят от 20 до 40 минути. Прилагат се от физиотерапевт – неврофийдбек специалист.

Клинична социална работа и съдействие от пациентски консултант

Придружаване на пациента в процеса на лечение, осигуряване на допълнителна информация от надеждни източници, свързана със заболяването и лечението, насочване в здравната система и болничната организация, осигуряване на необходими за пациента контакти. Това включва болнично асистиране, консултиране за социални права, политики и процедури; практическо и институционално насочване и съдействие (за получаване на помощни средства, включване в специализирани програми, подготовка на документи за ТЕЛК и др.).

Центърът предоставя възможност за домашни посещения в случаите, в които здравословното състояние на пациента не позволява придвижването му до болничното заведение.

Центърът предлага психологично консултиране и на амбулаторни пациенти с афективни, тревожни и други психични оплаквания. 

 Екипът се състои от клинични психолози, пациентски консултант, клиничен социален работник, психиатър и физиотерапевт-неврофийдбек специалист.

Консултации в кабинета по клинична психология се извършват от д-р Маргарита Тарейн. Може да запишете час за преглед на телефон 0700 13 127 или 0889 52 61 95. 

Галерия

Блог статии

Видео

Пусни видео

Пациентски форум „Костно здраве при рак на гърдата“

Каква е ролята на ранната диагностика и лечение на метастатичната костна болест за качеството на живот на пациента, защо е важно да се придържаме към лечението на метастатичната костна болест и как да се грижим за себе си, как да овладеем депресията и тревожността, съпътстващи заболяването - основни теми във фокуса на форума за пациенти "Костно здраве при рак на гърдата".