Клинична психология, психоонкология и психосоматика

Запази час

В Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост функционира първият болничен център по "Клинична психология, психоонкология и психосоматика", който интегрира специализираната психологична помощ, невронауките и социалната подкрепа в цялостната грижа за пациента и неговите близки.

Центърът функционира в болниците Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост и Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда.

В Центъра се предоставят:

 • Психологично консултиране и психотерапия на хоспитализирани и амбулаторни пациенти с афективни, тревожни и други психични оплаквания;
 • Психодиагностика за ТЕЛК/НЕЛК или други цели;
 • Психологично консултиране и психотерапия на деца и родители в случаи на психични оплаквания, затруднения в развитието или физически заболявания;
 • Психосоматични терапевтични програми при заболявания, влияещи се от емоционален стрес;
 • Биофийдбек тренинг и неврорелаксационни процедури;
 • Консултации със социален работник за социални, здравни и осигурителни права;
 • Групи за емоционална подкрепа (за пациенти и близки);
 • Обучения и консултации за медицински специалисти.

Екипът на Центъра се състои от клинични психолози, психотерапевти, клиничен социален работник и биофийдбек невротерапевт. Екипът работи в сътрудничество с психиатър.

Консултации могат да се записват на тел. +359 884 933 160

 

Психологични консултации и психотерапия

Центърът по Клинична психология, психоонкология и психосоматика предлага психологично консултиране на хоспитализирани и амбулаторни пациенти с афективни, тревожни и други психични оплаквания. 

Това включва:

 • Тревожни оплаквания (общо повишена тревожност, преживявания на внезапен страх и паника, безпокойства за здравето и др.);
 • Депресивни състояния и други смущения в настроението, поведението, справянето с взаимоотношенията и ежедневието от различен порядък;
 • Психосоматични оплаквания – телесни симптоми, провокирани или обострени от преживявания на емоционално напрежение;
 • Нарушения в съня, мигрена, хронична болка, умора и др.;
 • Консултиране и психотерапия при кризисни състояния, инциденти и преживяване на загуба;

Психодиагностика

Към ДКЦ, Центърът извършва следните психодиагностични изследвания:

 • Невропсихологични изследвания за оценка на познавателните функции за явяване пред ТЕЛК/НЕЛК и др.;
 • Психодиагностика на нарушения в детското познавателно и афективно развитие;
 • Психодиагностика на личностовото функциониране с диагностичните инструменти MMPI-2, TAT, PAI+, SCORS-G и др.  

Психоонкология

Специализирана грижа за онкоболните пациенти и техните близки

Създавайки първото специализирано звено по психоонкология в страната, болничната група Аджибадем Сити Клиник въвежда нов подход към лечението на онкоболните пациенти и техните близки. Политиката на болничната група е осигуряването по време на лечението на цялостна грижа и персонализиран подход към отделния пациент, и неговото семейство.

Диагностицирането на едно онкологично заболяване засяга дълбоко живота на пациента и неговите близки, и оказва силно влияние върху тяхното емоционално състояние.

Психоонкологията е дисциплина, насочена към подпомагане на пациента и семейството му в справянето с негативните последици от заболяването, с цел повишаване качеството на живот и ограничаване на психосоциалните фактори, утежняващи процеса на лечение.

При постъпването за лечение в болничните отделения по медицинска онкология, хематология и лъчелечение, на всеки пациент се провежда психосоциален скрининг, което дава следните възможности:

 • Да бъде осигурен индивидуален подход и максимално съдействие на пациента спрямо неговата специфична психосоциална и здравословна проблематика;
 • Пациентът и неговите близки да бъдат подкрепяни и проследявани в хода на лечението, и евентуалните промени в него;
 • Да се оказва навременно информиране и практическо съдействие на пациента;
 • Да бъде подпомагана връзката между пациента, близките и медицинския екип.

Психосоматична терапевтична програма

Центърът по Клинична психология, психоонкология и психосоматика е първият болничен център в България, специално ориентиран към специфичната проблематика на пациенти с психосоматични разстройства. Психосоматичните разстройства се отнасят до телесни симптоми, провокирани или обострени от психични фактори и преживявания на емоционално напрежение.

Целта на психосоматичните терапевтични програми е да подпомагат медицинското лечение на пациентите, особено в случаите на установени заболявания, чиито симптоми допълнително могат да се влияят от психологични фактори, като някои гастроинтестинални, кардиологични, ендокринни, дерматологични и други заболявания.

Те са особено приложими при невровегетативни смущения, нарушения в съня, мигрена, хронична болка и умора, и др.

Като самостоятелна терапевтична програма, те се прилагат в случаите на неясни или „необясними“ физически оплаквания, т.е. такива, за които не се откриват значими подлежащи патологични промени или при персистиращи и неподатливи на медицинското лечение симптоми. Най-често това са функционални кардиореспираторни, невровегетативни и гастроинтестинални смущения.

Психосоматичните терапевтични програми представляват комплексен терапевтичен подход, който включва:

 • индивидуално психологично консултиране на пациента;
 • биофийдбек тренинг и неврорелаксационни процедури, насочени към немедикаментозно облекчаване на телесните симптоми;
 • работа с близките на пациента.

Те се провеждат в сътрудничество с лекуващите медицински специалисти.

Клинична социална работа

Клиничният социален работник осигурява връзката между здравните и социални институции в полза на гарантирането на правата на пациентите с различни заболявания.

Клиничната социална работа включва:

 • болнично асистиране;
 • консултиране за социални, здравни, осигурителни права и процедури;
 • практическо насочване и съдействие (за обезщетения, помощни средства, домашни грижи, подготовка на документи за ТЕЛК, социални помощи и др.).

Консултациите с клиничен социален работник са безплатни за пациентите на болницата. При необходимост, те могат да се провеждат и онлайн.

Групи за емоционална подкрепа за пациенти и близки

Центърът провежда регулярни групи за емоционална подкрепа на пациентите по време на активното им лечение и след преминаването през заболяването.

Центърът организира и групи за близки на пациентите.

В групите за взаимопомощ участниците могат да споделят опит, преживявания и да получават подкрепа от други хора, в сходна на тяхната ситуация.

Групите за емоционална подкрепа се провеждат присъствено или онлайн, в предварително фиксирано, извънработно време. Включването в група се случва след предварително събеседване.

За медицинските специалисти

Центърът по Клинична психология, психоонкология и психосоматика осигурява психологична грижа на медицинските специалисти с цел подобряване на комуникацията и връзката с пациентите, справяне с емоционално натоварени ситуации и превенция на синдрома на професионалното прегаряне

Галерия

Video Gallery

picture

Пусни видео

Пациентски форум „Костно здраве при рак на гърдата“

Каква е ролята на ранната диагностика и лечение на метастатичната костна болест за качеството на живот на пациента, защо е важно да се придържаме към лечението на метастатичната костна болест и как да се грижим за себе си, как да овладеем депресията и тревожността, съпътстващи заболяването - основни теми във фокуса на форума за пациенти "Костно здраве при рак на гърдата".