Д-р Маргарита Тарейн

Завеждащ Центъра по клинична психология, психоонкология и психосоматика
Клиничен психолог Психотерапевт

Д-р Маргарита Тарейн едоктор по клинична психология в областта на аналитичната психосоматика на онкологичните заболявания. Обучава се в психотерапия и по-късно в психоанализа и аналитична психосоматика в България и Париж към Институт „IPSO Pierre Marty“. Провежда стаж в мобилен екип за палиативни грижи към Университетска болница „Pitié-Salpêtrière-Charles Foix”. Започва практика като психотерапевт през 2005 г. Притежава опит в индивидуална и групова психотерапевтична работа с хора с различни психични разстройства, онкологични и други тежки заболявания, близки на пациенти и медицински специалисти. От 2010 г. сътрудничи на АПОЗ в проекти като изграждането на стандарт за психологична помощ при пациенти с рак, супервизия на екипа от психолози, провеждане на обучения за лекари и медицински сестри, и пациентски форуми. Преподава към магистърска програма по Клинична психология на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и към Институт за интегративна психотерапия и психосоматика в сферата на психоонкологията, психосоматиката и психотерапията. От 2013 г. работи като клиничен психолог към болница Токуда и от 2016 г. към Сити Клиник Онкологичен център. Завежда Центъра по клинична психология, психоонкология и психосоматика в две от болниците на Аджибадем Сити Клиник – Болница Токуда и Младост. Сертифициран водещ на Балинтова група. Основател и почетен член на Българска асоциация по психоонкология. 

 • Клинични интереси

  Клинични интереси
  • Психотерапия при афективни, тревожни и други психични разстройства;
  • Аналитична психосоматика и психотерапия при пациенти с различни заболявания;
  • Придружаващи медицинското лечение психосоматични терапевтични програми при пациенти с неврологични, стомашно-чревни, сърдечно-съдови, ендокринни и други заболявания;
  • Клинична практика с пациенти с инвалидност, терминално болни пациенти и техните близки;
  • Работа с кризисни състояния;
  • Психологично консултиране и психотерапия при хора, преживели загуба на близък;
  • Психични аспекти на комуникацията и взаимоотношението лекар-пациент;
  • Медицинска етика;
  • Научно-изследователска дейност в областта на психосоматичната медицина
 • Спецификации и квалификации

  Спецификации и квалификации

  Доктор по клинична психология в областта на аналитичната психосоматика на онкологичните заболявания. Обучава се в психотерапия от 1997 г., през 2008г. започва формиране в психоанализа. Специализира психоаналитична психосоматика към Институт „Pierre Marty”, Париж. Частна психотерапевтична практика от 2005 г. Притежава опит в индивидуална и групова психотерапевтична работа с различни психични разстройства, пациенти с онкологични и други тежки заболявания, и техните близки, психосоматични разстройства и терминалноболни пациенти (стаж в Мобилен екип за палиативни грижи, Университетска болница „Pitié-Salpêtrière – Charles Foix”, Париж). От 2010 г. сътрудничи на "Асоциация на пациентите с онкологични заболявания" като супервизира екип от психолози и е лектор по психоонкология за лекари и медицински сестри. От 2013 г. работи като клиничен психолог към Токуда Болница и от 2016 г. към Аджибадем Сити Клиник Онкологичен център. Сертифициран водещ на Балинтова група. Основател на "Българска асоциация по психоонкология" и неин председател от 2013г. до 2017г. Чужди езици: Английски и френски език

 • Членства в научни дружества

  Членства в научни дружества

  Пълноправен член на Международната асоциация по психоонкология (IPOS). Член на асоциация “Българско психоаналитично пространство”, Българско Балинтово общество и Psycho-Оncology Cooperative Research Grоup. Почетен член на Българска асоциация по психоонкология.

Свързани блог статии

Свързани блог статии