Клинична психология, психоонкология и психосоматика

Психологично консултиране на пациенти

Преминаването през едно сериозно заболяване представлява емоционално предизвикателство за всеки човек. Психологичната подкрепа, оказвана както от близките хора, така и от здравните специалисти, е много важен аспект от грижата за пациента в периода на неговото лечение. 

Психологичното консултиране цели да укрепи пациента и неговите близки в справянето с болестта. То е насочено към облекчаването на психичното натоварване в процеса на адаптиране към заболяването и преминаването през лечението. Целта му е поддържането на доброто емоционално състояние на пациента, пълноценните взаимоотношения и качество на живот, въпреки усложненията от болестта.

Всеки пациент или негов близък, който би искал да разговаря със специалист за своите преживявания около заболяването и лечението или трудностите, които среща, може да се обърне към Центъра за консултация.

  • Психологичното консултиране е особено препоръчително в следните случаи:
  • Наличие на тревожни, депресивни или други психични оплаквания;
  • Трудности в справянето с лечението (безпокойства около определени медицински процедури, хирургични интервенции, престой в болницата и др.);
  • Психосоматични симптоми (физически оплаквания, провокирани или обострени от емоционално напрежение);
  • Преживяване на инциденти, кризисни ситуации или загуба на близък човек.
  • Психологичните консултации са безплатни за пациентите на болницата и техните близки.

Пациентите и близките могат да се възползват от полагащите им се консултации на всеки етап, в който се нуждаят от това - не само в рамките на престоя си в болницата, а и преди хоспитализацията или след приключването на активното лечение.

Консултациите се провеждат в кабинетите на Центъра по клинична психология, психоонкология и психосоматика или в болничното отделение, в което пациентът е хоспитализиран.

При необходимост консултациите могат да се провеждат и онлайн.

Центърът предоставя възможност за домашни посещения в случаите, в които здравословното състояние на пациента не позволява придвижването му до болничното заведение.