Какво представлява

Машината Гамамед е една от най-модерните системи за брахитерапевтично лъчелечение. Брахитерапията е специализирана форма за лъчелечение, при която източникът на радиация представлява малка радиоактивна перла.

Кога се използва

Няколко са основните показания за брахитерапия. Такива са: ракът на простатата, гинекологичните тумори, ракът на белия дроб и хранопровода. Понякога брахитерапията може да се използва самостоятелно при рака на простата или в комбинация с перкутанно лечение, осъществено на един от нашите модерни линейни ускорители, например при гинекологичните тумори.

Как се използва

Чрез специална система от апликатори и катетри радиоактивният източник се въвежда временно директно в тумора. Макар че този малък източник на лъчение е много активен, лъчите не проникват много дълбоко и докато туморът получава много висока доза, околните тъкани и органи се запазват от вредно облъчване.

КАКВИ СА ПРЕДИМСТВАТА

Гамамед е брахитерапевтична система от най-ново поколение. Интегрираната система за въвеждане на апликаторите в туморите позволява изключително прецизно позициониране на радиоактивния източник. Разпределението на дозата се оптимизира от модерна компютърна система. В резултат на това дори тумори с много сложна и неправилна форма могат да бъдат включени в индивидуално изготвен лъчетерапевтичен план.