3Д мамографът с томосинтез е златен стандарт за откриване на рак на гърдата.

Дигиталната мамография използва компютри и специален цифров детектор за получаване на образи, които помагат на лекарите да изследват трудни за оценка и тълкуване зони, особено в по-плътна млечна жлеза. Аапартът създава триизмерен образ, виртуално реконструиран от софтуер, което позволява да се извърши пълна диагностика на тъканта. 

Изображенията, заснети с 3-измерния дигитален мамограф, спомагат за поставянето на надеждна диагноза. С него серия дигитални изображения на гърдата, заснети на тънки слоеве, впоследствие се наслагват до получаването на 3-измерен образ и се анализират от специалист. Това позволява ефикасен анализ на подозрителните участъци.

Мамографското устройство създава отлични двуизмерни и триизмерни изображения при минимално облъчване. С капацитета си за осигуряване на томосинтезни образи на множество слоеве, апаратът се счита за революционен напредък в ранното откриване на рака. Създава серии от дигитални образи на различни разрези от гърдата, които в резултат дават триизмерно изображение.

Обикновената мамография показва проблеми в тъканите с едно изображение, докато новото устройство дава дигитално изобразяване на слоеве от гърдата. Тази характеристика позволява да не се пропускат проблемни зони и рак на гърдата.

Апаратът има възможности и за контраст-усилена мамография - един от най-детайлните и сигурни методи за диагностика на рака на гърдата. При този метод във вената на ръката се инжектира контрастно вещество, което „оцветява“ тумора и го прави видим.

Свързани отделения