Какво представлява

SPECT/CT е високотехнологична хибридна апаратура за нуклеарномедицинска диагностика, която дава функционално-морфологично изображение на засегнатия орган или тъкани. Апаратът представлява интегрирани гама-камера и компютърен томограф (скенер) в едно и може да локализира най-ранните патологични промени при различни доброкачествени и злокачествени заболявания, преди те да са оказали съществено въздействие върху тялото.

Кога се използва

SPECT/CT скенерът се използва за ранна диагноза на костни метастази от тумори на гърдата, простатата, белия дроб и други онкологични заболявания. Той играе важна роля за ранна диагноза на исхемична болест на сърцето с прецизиране на необходимостта от спешна инвазивна интервенция, както и при съмнение за белодробна емболия. Други негови приложения са при заболявания на щитовидната жлеза, паращитовидните жлези, съмнение и вече доказан невроендокринен тумор, визуализиране на сентинелни лимфни възли, при определяне функцията на бъбреците при пиелонефрити, гломерулонефрити, хипертонична болест, хидронефроза.

Как се използва

Преди започване на изследването интравенозно се инжектира радиофармацевтик (радионуклид или вещество, белязано с радионуклид). Радионуклидите излъчват гама-лъчение, което се проследява с гама-камери и се преобразува в образи, които визуализират патологичните изменения в тъканите.

КАКВИ СА ПРЕДИМСТВАТА

Апаратът постига:  Ниска активност на инжектирания радиофармацевтик и ниска радиационна доза; Висококачествено изображение с възможност за прецизна диагноза и определяне на най-подходящата терапи

Свързани отделения