Лъчелечение и радиохирургия

Кабинет Лъчелечение

В консултативния кабинет по Лъчелечение се приемат пациенти с решения от Онкологична комисия от цялата страна, пациенти с хистологична диагноза злокачествен тумор, някои случаи с доброкачествени тумори на мозъка и съдови малформации. Пациентите се стадират чрез високотехнологичните образни методи на Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост, за да се определи последователността на лечебните методи (лъчелечение, химиотерапия, таргетна терапия). Консултират се и пациенти, явили се по собствено желание. Високо-квалифицираните експерти по лъчелечение предлагат най-съвременния лечебен подход за овладяване на онкологични и някои неонкологични заболявания.

С всички необходими изследвания пациентите се насочват към Обща Онкологична комисия на Аджибадем Сити Клиник за оформяне на окончателно решение за лечение. Специализираната комисия по Лъчелечение детайлно уточнява вида лъчева терапия – радиохирургия, перкутанно лъчелечение или брахитерапия.

Запишете се за консултация при нашите лекари-специалисти – д-р Николай Недев, д-р Камен Недев, д-р Иван Георгиев и д-р Недялка Великова и те ще планират за Вас най-съвременното лъчелечение с най-новите апарати. Клиниката по Лъчелечение Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост работи по клинични пътеки и процедури на НЗОК без доплащане от пациентите.

Телефон за записване, Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост:

Централа: 0700 13 127 или *5544.

Регистратура Клиника по Лъчелечение: 0894 136 100.

Носете си всички документи, свързани с диагнозата и предишното Ви лечение, както и дисковете с образни изследвания.