Лъчелечение и радиохирургия

Рак на бял дроб и медиастиум

Радиохирургия при ранен рак на белия дроб – вместо премахване на белия дроб и свързаните с това функционални нарушения

Трудността при тази болест е, че по време на дишане  туморът в белия дроб се движи нагоре и надолу, напред и назад и представлява движеща се мишена. Само апарати с възможности да извършват свързано с дишаното облъчване професионално и ефективно могат да лекуват тези болни. В противен случай, операцията е по-успешния вариант за лечение. При добри технически възможности телесната радиохирургия тип обемно модулирано лъчелечение с съблюдаване на дишането избягва продължителния и тежък период на една белодробната операция.                   

Технологията дава възможност за проследяване на тумора в реално време чрез синхронизиране на дозите с изображенията, особено важно при подвижни органи като панкреас, бял дроб, простата и гърди.

Кога и защо се налага лъчелечение?

  • след операция,  за да се осигури се по-голяма успешност на операцията – т.е. максимално да се ликвидира невидимата за хирурга или невъзможната за операция част на заболяването
  • като самостоятелен метод  без или със лекарства – за да се ликвидира болестното състояние или максимално възможно да се ограничи.

Лъчелечението в тази област може да бъде радикално или палиативно

Радикално означава, че може да постигне дълготраен контрол над тумора, ако той е в ранен стадий.

За съжаление, когато заболяването е много голямо в в белия дроб или разпространено в други части на тялото неговата възможност е да намали оплакванията, които туморът причинява и да облекчи Вашето страдание.

Кой решава, че имам нужда от лъчелечение ?

Нуждата от лъчелечение се уточнява след консултация с лъчетерапевт, което обикновено се прави на т.н. онкологична комисия. Редица специалисти се срещат заедно, поставят диагнозата на Вашето страдание и избират най-добрия вариант за Вашето лечение. При решение за лъчелечение Вие получавате протокол и насока за да се явите при нас.

 Какво трябва да направя преди започване на лъчелечението

Като подготовка за лъчелечение може да се наложи да направите допълнителни изследвания, което ще бъде отбелязано във Вашето решение за лечение.

Най-добре е предварително да се явите в консултативния кабинет по Лъчелечение, където ще Ви дадат разяснения и опишат нужните допълнителни изследвания. Когато сте готови, ще трябва отново да се явите с тях, за да потвърдим и определим точен ден и час за започване на процедурите

Лекарят ще ви обясни каква е целта на подходящото  лъчелечение за Вас и колко време то ще продължи. 

Ако имате други страдания, уведомете лекаря, който ще Ви изпрати на предварителна консултация. Носете лекарствата, които употребявате при следващата  среща.

Ако имате операция, кожата около раната трябва да е спокойна, зараснала, без корички. Подготовката й преди първото облъчване изисква намазване с Дефламол, Бионект или друг успокояващ мехлем и няколкократно изкъпване.

Кога започва лъчелечението?

В зависимост от сложността на лъчелечебния ви план облъчването може да започне след няколко часа до няколко дни от първоначалната  среща с Вашия лекар. Този първи етап се нарича планиране на лъчелечението. Потърсете листовка в болницата, която по-подробно описва отделните технически фази на облъчването.

Какво е информирано съгласие ?

За извършването на  всяка медицинска процедура в това число и за  Вашето облъчване трябва да подпишете информирано съгласие. С подписа си Вие удостоверявате, че сте разбрали какво лечение ви предстои и сте уведомени как протича и кои са основните лъчеви реакции. Подробно прочетете листовката и си запишете въпросите , които Ви притесняват, за да ги зададете на лекуващия ви лекар.

 Как протича лъчелечението

В зависимост от целта на ллъчелечението то продължава различно. от 1-5 седмици.

Броят на лечебните Ви дни ще се определи от Вашия лекар, тъй като лечението е индивидуално.  То  зависи както от вида на заболяването, от проведеното лечение преди това, от Вашето състояние и много други причини

Планиране на лъчелечението

Облъчването на болната област  е сложен, изискващ големи познания процес. Подготовката на сложния лъчелечебен план представлява комплекс от процедури.

В определен ден и час постъпвате за първия етап от процедурите и се нарича планиране на лъчелечението. Представлява предварително изпълнение на серия дейности, които показват мястото, където е била или сега се намира вашата болест, кои здрави тъкани и органи я заобикалят и как трябва максимално да ги пазим от лъчите. То се извършва на т.н Виртуален скенер, подобен на този,  с който вече сте били изследвани. Той обаче е по-специален, няма диагностична стойност и се извършва специално за целите на лъчелечението. Рентгеновият лаборант Ви посреща, поставя Ви да легнете по специален начин, върху специална подложка с ръце нагоре. Това позволява да се облъчвате по един и същи начин. С нея се провеждат всички процедури до края на лечението. Може да Ви сложат и имобилизационна маска, в зависимост от особеностите на анатомията Ви.

При някои болни се налага да командваме дишането по специален начин и със специални приспособления.

Върху кожата ви се поставят знаци, които показват предварителни ориентировъчни  входни точки. Тези точки са защитени от специални водоустойчиви лепенки, които ви позволяват да не ограничавате ежедневната си хигиена. Пазете знаците и ако те започват леко да се отлепят веднага се явете за да ги сменим. Без тях е невъзможно да продължим процедурите.

Започване на лечението

В първия ден на облъчване отново лягате на скенера на същата  подложка и със специална компютърна програма и лазери лаборантът поставя истинските знаци за облъчване.

Започва първия сеанс. В зависимост от броя и сложността на плана Ви за лечение времето за облъчване е различно, но не повече от минути. Първият път и после периодично престояването Ви на апарата  трае по- дълго до 15 минути, тъй като се извършват и уточняващи положението Ви снимки, без това да е лечебно време.

Броят на лечебните Ви дни ще се определи от Вашия лекар, тъй като лечението е индивидуално.  То  зависи както от вида на заболяването, от проведеното лечение преди това, от Вашето състояние и много други причини

Ако лечението ви е повече от 1 седмица, то е ежедневно, обикновено е 5 пъти в седмицата без събота и неделя. Извършва от рентгенов лаборант-  жена или мъж. При необходимост  могат да ви изпратят при лекуващия ви лекар.

Кой следи лечението ви

Състоянието ви се следи периодически от лаборант  и лекар което става със записан час. 

Ежеседмичното (рядко по-често) проследяване на кръвната картина / белите кръвни клетки (левкоцити) / е важно условие за безпроблемното ви лечение. Често се наблюдава намаляваното им, особено ако сте правили преди химиотерапия.  Не се безпокойте – съществуват средства, които ще подпомогнат тяхното възстановяване. Не прекъсвайте дори и с един ден  самоволно лечението си по никакви причини, без да се консултирате с Вашия лекар ! Ако това се наложи, в този период избягвайте контакти с болни от различни инфекции, пазете се от охлаждане, стриктно спазвайте  всички препоръки.

Пазете знаците поставени върху кожата, тяхното заличаване ще затрудни лечението ви и ще трябва отново да преминете през първоначалните етапи на планиране. Това ще наложи прекъсване на лечебния процес, което не е препоръчително.

Ежедневната хигиена на тялото се извършва внимателно при запазване на маркировката, с хладка вода и индиферентни детски шампоани. Кожата в облъчваната област се третира  само по съветите на лъчетерапевта.  

Как се понася лъчелечението ?

В началото са възможни са някои общи реакции на организма, като отпадналост, безапатитие, гадене, световъртеж, глабвоболие. Те представляват реакция на привикване към лъчението. Обикновенно преминават първите дни, без лечение. Затова увеличете часовете на ежедневната почивка. При засилването на реакциите, обърнете се към лекуващия ви лекар за помощ.

Кожата в полето на облъчване става по-чувствителна, може да се зачерви, по-късно да пигментира или да се появи сърбеж, също като при излагане на слънце. За облекчаване на тези нормални реакции носете широко, не стягащо. памучно бельо. Посушавайте винаги преди облъчване нежните места под мишницата или под гърдите, тъй като влагата засилва реакциите. Лекарят може да ви предпише специален крем, който обекчава кожата или да ви назначи пудрене с детска пудра.

Пазете знаците поставени върху кожата, тяхното заличаване ще затрудни лечението ви.

 При пациенти, които се облъчват в областта на гръдната кост, най-честа реакция е болка при преглъщане. Тя се появява около 10-13-то облъчване и прилича на пресядане  или болка дълбоко към гърба.   Дължи се на реакции на хранопровода и се корегира основно с хранителен режим. Преминете на течни и кашави храни, избягнайте много горещи и студени напитки. Течен аналгин, поет половин час преди хранене, облекчава значително състоянието.

 Лъчелечението може да предизвиква кашлица при облъчване на трехеята или белите дробове. Съществуват лекарства, които облекчават състоянието .

Трябва ли да се спазва диетичен и  дневен режим?

В зависимост от състоянието и болестта си, някои пациенти могат да продължават да работят, а други трябва да си почиват. Съветвайте се с вашия лекар за дневния си режим.

Преустановете пушенето и употребата на алкохол. Те многократно засилват реакциите от лъчелечението. Добре е въобще да спрете да пушите, за да не подлагате други свои органи на риск от нов вид рак.

Храни, които трябва да избягвате : дразнещи храни – люто, кисело, солено,      подправки. Ядките също дразнят гърлото и хранопровода и не се препоръчват.

Ограничете храните, богати на животински мазнини- маз, масло, сланина,      свинско и овче месо.

Препоръчвани храни: увеличете количеството на течните храни – супи, сосове, бульони. Приемайте повече течности, натурални сокове, пресни плодове и зеленчуци.  Консумирайте предимно пиле и риба.

Какво трябва да правя след завършване на лъчелечението ?

След завършване на последния сеанс трябва да се явите при Вашия лъчетерапевт. Получавате епикриза за проведеното лечение и съвети за по-нататъшно поведение. В нея има отговори на въпросите:

третиране на кожата след лечение – след последната процедура няколкократно намажете кожата с Дефламол, Бионект или друг предписан ви крем или мехлем, измивайте с негореща вода и индиферентни детски шампоани, без да търкате с гъба или четка. Промененият цвят на кожата ( пигментация) ще се възстанови след няколко изкъпвания

ще имате ли друго лечение ?

кой и кога ще следи Вашето състояние ? – в епикризата има подробно описание за това

кога отзвучават лъчевите реакции ?  5-10 дни след облъчването постепенно се възстановяват апетита и самочувствието. Изчезват неразположението, умората, кашлицата, дразненето в гърлото.. Хранителният режим е добре да продължи 20 дни след лечението

Възможни  късни странични ефекти

Тъй като вашата болест е в белия дроб или между двата бели дроба облъчването може да причини фиброза и уплътняване на части от белия дроб, както това прави и операцията. Нашата техника облъчва най-малко възможна част от здравия ви бял дроб около тумора или неговото ложе. Появяват се оплаквания от по-трудно дишане при усилие или понякога дори при почивка.

Заболяването или операцията може да причини дрезгавост на гласа, което се дължи на обхващане на нерв, отговорен за движението на гласните връзки. То не се дължи на облъчването.

Понякога хранопровода получава известна доза от облъчването и това води до затруднено преглъщане като ранна реакция. След време /над 6 месеца/ хранопроводът може да стане по- тесен и да се затруднявате при хранене, особено при ядене на твърди храни. Може да се наложат процедури по неговото разширяване

Какво трябва да спазвам след лъчелечение, за да се чувствувам добре

Не излагайте облъчваните места на слънце, вятър, те остават чувствителни дълго време. Можете да посещавате морски и планински курорти като винаги обличате облъчваните от слънцето зони. Този режим е задължителен поне за една година. Къпането и плуването не са противопоказани. За известен срок ограничавайте активните движения, физически труд, спорт, дигането на тежки предмети. 

Могат да се наблюдават разширения на кръвоносните съдове на кожата, които се наричат телеангиектазии. Те са само козметичен дефект и появата им зависи от индивидуалната склонност на кожата Ви.

Пигментациите обикновено изчезват след 1 м третиране с кремове, за да отпадне най-горния пигментиран слой на кожата. Не правете никакви козметични процедури по изчистването им. Те ще изчезнат постепенно.