Лъчелечение и радиохирургия

Брахитерапия при рак на простатата

Брахитерапията е вид вътрешно лъчелечение, при което източникът на радиация се вкарва в самия тумор или в непосредствена близост. Това води до редица предимства за пациентите в сравнение с традиционното външно облъчване.

Основният принцип на действие на лъчелечението е облъчването на туморните клетки, при което те се увреждат и постепенно умират. Някои умират още в момента на облъчването, като колкото по-висока е дозата, толкова повече е техният брой. Останалите клетки загиват в рамките на няколко месеца.

Нежеланите странични ефекти при брахитерапията са сведени до минимум в сравнение с външното облъчване. Това е така, защото при нея източникът на лъчение се вкарва в самия болен орган. По този начин съседните здрави органи получават малка доза лъчение поради рязкото спадане на радиация с отдалечаване от източника и страничните ефекти са по-малко. Източникът обикновено се вкарва в кухина, ако туморът е в съседство с нея, ако не, под анестезия, се използват игли, които минават през меките тъкани и болния орган. Иглите са тънки и кухи, с диаметър 2 мм. и дължина 20 см. Използваният източник на лъчение е иридий 192 и е най-масово за брахитерапия с временен имплант. Той влиза роботизирано във всяка от иглите и облъчва туморните клетки. Важното е, че нашият източник е с висока мощност на дозата, което позволява за малко време да се отделя голямо количетрсво енергия. По този начин облъчването трае максимум 15-20 минути в зависимост от вида на тумора(дозата която предписваме) и активността на източника. След като приключи процедурата, източникът на облъчване се прибира в апарата и болният не е радиоактивен, чувства се напълно комфортно и може да се прибере при близките си часове след процедурата. В зависимост от заболяването един болен човек има нужда от три до шест подобни процедури. Не така обаче седят нещата, ако дозата е с ниска мощност. Тогава за източници се използват радиоактивни семенца, които остават в човека и се разпадат за около месец и половина-два. Заради това пациентът има редица проблеми - трябва да спазва мерки за радиационна защита, да има специален документ при пътуване.

Благодарение на това, че е по-щадяща, брахитерапията е един от методите на лечение, който води до най-добро качество на живот след това. Някои проучвания при простатен карцином  например показват, че болните в най-голяма степен запазват възможност за ерекция след процедурата. За щастие брахитерапията е с широки възможности за приложение.  Болните, които могат да се подложат на тази терапия са около 40% от всички, които подлежат на лъчелечение. Тя може да се използва или като самостоятелен метод на лечение, или в съчетание с външно облъчване. Комбинираното приложение се използва при пациенти с повишен риск от метастази. Тогава брахитерапията лекува болния орган, а с външното облъчване се атакуват най-близките лимфни възли, където се очаква да се появят разсейки. Затова винаги резултаите са по-добри и е за предпочитане да се съчетаят външните  източници с вътрешното облъчване.