Д-р Цветомир Ангелов

Специалист радиолог

Д-р Цветомир Ангелов е специалист "Лъчелечение и радиохирургия" в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост

График

Аджибадем Сити Клиник Младост

  • Вторник
   1. 10:00 - 14:00
   1. Четвъртък
    1. 10:00 - 14:00
   2. Петък
    1. 10:00 - 14:00
   • Клинични интереси

    Клинични интереси
    • Тумори на млечната жлеза;
    • Тумори на женската и мъжка полова система;
    • Тумори на бял дроб и храносмилателна система;
    • Тумори на ЦНС;
    • Рак на кожата;
    • Доброкачествени тумори;
    • Лъчелечение с модулиране на дозата (IMRT);
    • Стереотактична радиохирургия;
    • Лъчелечение с контролиране на дишането(DIBH);
    • Интракавитарна и Интерстициална брахитерапия с висока мощност на дозата;
    • Палиативно лъчелечение; Реирадиация;
    • Управление на качеството в лъчелечението;
   • Професионален опит

    Професионален опит
    • От ноемви 2015г. до момента - Лекар в Клиника по лечелечение към Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост – гр. София
    • От юни 2012г. до ноември 2015г. - Медицинска сестра в спешно отделение в Университетска болница „Лозенец“
   • Образование

    Образование
    • 2022г. - придобита специалност "Лъчелечение и радиохирургия" - гр. София
    • 2015г. - придобита специалност Магистър по медицина - СУ "Св. Климент Охридски" Медицински факултет - гр. София
    • Говорими езици: Английски език
   • Спецификации и квалификации

    Спецификации и квалификации
    • 20.12.2017г - 17.05.2022г. -  Лекар - специализант в Клиниката по Лъчелечение и радиохирургия към Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост, гр София
   • Членства в научни дружества

    Членства в научни дружества
    • Български Лекарски Съюз – гр. София
    • Член на Гилдията на Лъчетерапевтите в България Асоциация „Млад Лъчетерапевт“