Лъчелечение и радиохирургия

Рак на женски гениталии

Брахитерапия при рак на маточната шийка

В деня на облъчването обикновено престоявате почти целия ден. Поставят ви на на гинекологичен стол, с упойка  в областта на влагалището, маточната шийка или матката,  се поставят апликатори /тръбички-водачи/, който транспортират радиоактивните източници/. След поставяне на тръбичките,  се прави специална компютърна томография  /рентгенов скенер, с който вече имате опит/. Направеният скенер показват само дали тръбичките са поставени в нужната позиция, но не дали туморът е повлиян от  лечението Въз основана това КТ изследване, лекар и физик създават прецизен план,  в който детайлно се изчисляват дозите, получавани от тумора и начина на запазване на пикочния мехур и правото черво около него.  Изчислява се и точното време  на престой на тези  източници в тялото ви. Обикновено то е няколко минути. Процедурата се повтаря  3-5 пъти, 1-2 пъти в седмицата. Пациентите обикновено след облъчване си отиват в къщи или пък остават само една нощ в болница. Добре е да не шофират 24 часа след процедурата.

След изваждане на източниците вие вече не сте радиоактивни и сте безопасни за всички близки, включително за деца и бременни жени

Ще наруши ли лечението сексуалния  ми живот

Обикновено притеснението от болестта умората и лекото неразположение намаляват вашето сексуално желание. Въпреки , че е безопасно да се прави секс  по време на брахитерапия, много жени не се чувстват комфортно докато тъканите на вашата вагина не заздравеят. Откровен разговор с Вашия партньор ще изясни проблема.

Съвети за хранитела диета ще намерите в листовката за външно облъчване при рак на женските гениталии.

Брахитерапията не причинява падане на косата, дори и на окосмената част на корема, ако не правите и външно облъчване през кожата.

Как ще разбера дали лечението ми е успешно?

Веднага след приключването на всички процедури не може да се разбере дали лечението е  успешно. Важно е да нямате сериозни оплаквания и да се влияете от медикаментите , които ще ви дадат, ако има такива. Лекарят ще ви каже колко време след лъчелечението ще се разбере ефекта му.

Как ще продължава моето проследяване?

След завършване на лечението ще получите епикриза и лекарят ще ви каже кой кога и на какъв период ще проследява състоянието ви