Лъчелечение и радиохирургия

Рак на глава и шия

Кога и защо се налага лъчелечение?

След операция,  за да се осигури се по-голяма успешност на операцията – т.е. максимално да се ликвидира невидимата за хирурга или невъзможната за операция част на заболяването

като самостоятелен метод  без или със лекарства – за да се ликвидира болестното състояние или максимално възможно да го ограничи, за да намалеят вашите оплаквания.

Кой решава, че имате нужда от лъчелечение?

Нуждата от лъчелечение се уточнява след консултация с лъчетерапевт, което обикновено се прави на т.н. онкологична комисия. Редица специалисти се срещат заедно, поставят диагнозата на Вашето страдание и избират най-добрия вариант за Вашето лечение.

При решение за лъчелечение ви насочват към нас за да определите ден ичас за започване на лъчелечение.

Какво трябва да направите преди започване на лъчелечението?

Като подготовка за лъчелечение може да се наложи да направите допълнителни изследвания, което ще бъде отбелязано във Вашето решение за лечение или в специален документ, даден Ви в консултативния кабинет на Клиниката..

Ако имате други страдания, уведомете лекуващия си лекар, който ще Ви изпрати на предварителна консултация. Носете лекарствата, които употребявате при първата  среща.

След операция, кожата около раната трябва да е спокойна, зараснала, без корички. Подготовката й преди първото облъчване изисква намазване с успокояващ мехлем и няколкократно изкъпване.

При облъчване в устната кухина обикновено се налагат стоматологични грижи: Трябва обезателно да се посети стоматолога за:

 • да се излекуват кариозните зъби
 • да се извадят корените за профилактика на инфекции
 • при невъзможност за лечение да се премахнат всички зъби 2 седмици при започване на лъчелечението и  се проведе едноседмично антибиотично лечение
 • да се лекуват  тъканни възпаления или травми в устната кухина
 • да се стабилизират или елиминират потенциалните
 • огнища на инфекция
 • да се премахнат протезите ако са фиксирани

Посещението при стоматолог е задължително !!! При наличие на нелекувани зъби лъчевата терапия е неефективна и опасна.

Кога и защо използваме едновременно химиотерапия заедно с облъчването?

Добавянето на лекарства към лъчелечението допринася за по-високата му ефикасност. Това се прави обикновено когато: а/ искаме да запазим органа, да не се прави операция б/ когато операцията е невъзможна или с/ при напреднал стадий на заболяването, без или след проведена операция . В тези случай, т.н. операция е само вземане на проба / биопсия/ за определяне точния вид и агресивност на заболяването / хистология и стадиране/.

Лекарственото лечение   се прилага заедно с облъчването в определени дни в началото и в края на лечебния курс или един път седмично. Обикновено се използва химиотерапия в дози, по-ниски от тези, които използват химиотерапевтите. Косата не пада, може да се разреди, реакциите са специфични и ще Ви бъдат описани подробно.

Какви видове лекарства прилагаме?

Най- често прилагания медикамент е Цис- Платина. Той се прилага един път седмично венозно, заедно с ежедневния ви лъчелечебен сеанс. Това се извършва в т.н. дневен стационар на Клиниката по медицинска онкология на 2 етаж. Възможни са схеми и с други медикаменти, които се прилагат от първия до петия -ден заедно с лъчелечението, в първата, а понякога и в последната седмица от курса на лъчелечение.

Друг особен медикамент е т.н. Цетуксимаб. Той се прилага по-друга схема, която подробно ще ви бъде обяснена от лекуващия Ви лекар лъчетерапевт.

Какво е информирано съгласие ?

За извършването на  всяка медицинска процедура в това число и за  Вашето облъчване трябва да подпишете информирано съгласие. С подписа си Вие удостоверявате, че сте разбрали какво лечение ви предстои и сте уведомени как протича и кои са основните лъчеви реакции. Подробно прочетете листовката и си запишете въпросите , които Ви притесняват, за да ги зададете на лекуващия ви лекар.

Кога започва лъчелечението?

В зависимост от сложността на лъчелечебния Ви план облъчването може да започне до няколко дни от първоначалната  среща с Вашия лекар.

Планиране на лъчелечението

Облъчването на тази вид болест е сложен, изискващ големи познания процес. Подготовката на сложния лъчелечебен план представлява комплекс от процедури.

В определен ден и час постъпвате за т.н. планиране. То се извършва на т.н Виртуален скенер, подобен на този,  с който сте изследвани при  поставяне на диагнозата. Той обаче е по-специален , няма диагностична стойност и се извършва специално за целите на лъчелечението. Рентгеновият лаборант Ви посреща, поставя Ви да легнете по специален начин и поставя на главата и шията ви индивидуална обездвижваща маска. Тя позволява да се облъчвате по един и същи начин, да нямате знаци по кожата и да бъдете изолиран /а/ от това което става около Вас за ваше спокойствие. С нея се провеждат всички лъчелечебни процедури до края на лечението.

Как протича лъчелечението?

Лъчелечението обикновено трае от 5-7 седмици, в зависимост от вида и целта на лъчелечението.

Може да Ви бъде предписана химиотерапия/ лечение с лекарства/ която да се провежда заедно с ЛЛ. Това ще наложи периодично изследване на кръвната Ви картина. Всичко това ще бъде следено непосредствено от вашия медицински екип / лекар, рентгенов лаборант, медицинска сестра/

Броят на лечебните Ви дни ще се определи от Вашия лекар, тъй като лечението е индивидуално.  То  зависи както от вида на заболяването, от проведеното лечение преди това, от Вашето състояние и много други причини

Започване на лечението:

В първия ден на облъчване отново ви позициионират на скенера със своята индивидуална маска и върху нея се поставят знаците за лъчелечение.

Започва първия сеанс. В зависимост от броя и сложността на плана Ви за лечение времето за облъчване е различно, но не повече от минути. Първият път и после периодично престояването Ви на апарата  трае по- дълго, тъй като се извършват и уточняващи положението Ви снимки, без това да бъде лечебното време.

Ежедневното Ви лечение обикновено е 5 пъти в седмицата без събота и неделя. То  се извършва от рентгенов лаборант-  жена или мъж. При необходимост  могат да ви изпратят при лекуващия ви лекар.

Състоянието ви се следи периодически от лекар, лаборант

Ежеседмичното (рядко по-често) проследяване на кръвната картина / белите кръвни клетки (левкоцити) / е важно условие за безпроблемното ви лечение. Често се наблюдава намаляваното им.  Не се безпокойте – съществуват средства, които ще подпомогнат тяхното възстановяване. Не прекъсвайте дори и с един ден  самоволно лечението си по никакви причини, без да се консултирате с Вашия лекар !

Как се понася лъчелечението ?

Общи реакции

В началото са възможни са някои общи реакции на организма, като отпадналост, безапетитие, гадене, световъртеж, главоболие. Те представляват реакция на привикване към лъчението. Обикновено преминават първите дни, без лечение. Затова увеличете часовете на ежедневната почивка. При засилването на реакциите, обърнете се към лекуващия ви лекар за помощ

Локални реакции. Те се развиват при почти всички пациенти в различна степен в зависимост от областта, в която се аплицира високата доза за ликвидиране на тумора.

С новата апаратура тези реакции се намаляват значително, но не могат да се избегнат, както не може да нямате болки, кървене, неразположение по време и след операция. Помнете, лъчелечението е безкръвна операция, която в продължение на 5-7 седмици унищожава раковите клетки.

Реакции по време на облъчването

Към 2-3 седмица при продължително облъчване ЛЛ при всички болни започват някои реакции и да продължат няколко седмици до месеци след приключването му. За всеки пациент те са индивидуално изразени. Вашият лекар и лаборант ще ви осведомяват за това.

Болки в гърлото при преглъщане

Почти всички пациенти получават различна по интензивност и продължителност болка в гърлото.Това се дължи да облъчване на лигавицата  в зоната на тумора. Тя се зачервява, подува, могат да се образуват малки афтички, които да преминат  и в ранички. Увеличава се слюнообразуването, защото лигавицата се опитва да се изолира от лъчите. Храчките стават гъсти и трудно се отделят.Раничките се покриват с налепи.

Съвети за овладяване на болката.

 • Вечер устата и гърлото пресъхват. Събъждате се с болки. Една лъжичка зехтин облекчава значително.
 • При сухота  на устните, използвайте балсам за устни. Той не е само за жените.
 • На следващ етап лекуващият Ви лекар ще ви предпише различни лекарства за болка – от обикновен Аналгин, Аулин и др. до по-силни капки или таблетки. Те се поемат половин  един час преди ядене, за да позволят облекчаване на гълтането и нахранване.
 • При невъзможност да поемате течности ще Ви направят вливания през вените и други видове дейности
 • Махнете протезите по време на облъчването, вечер и колкото може по дълго. Носете ги по необходимост. Ако те ви станат хлабави, нараняват чувствителната лигавица и са вредни за Вас.  консултирайте се с стоматолог.

Загуба на вкуса

Облъчването в устната кухина и реакциите в нея върху лигавицата водят до пълна или частична загуба на вкуса, променя се усещането за горчиво, кисело, солено. Обикновено то също се възстановява 20-30 дни, но понякога може да продължи и по-дълго.

Промяна на  слюнката

Радиацията въздейства върху производството на слюнка. Тя става по – гъста, променя своя състав, особено по отношение на защитната й функция. С това е свързано и промяна на зъбите. Това е причината да сме много стриктни относно зъбното Ви състояние преди започване на лъчелечението.

Развиване на инфекции в устната кухина и гърлото

Махнете протезите, когато не ги използвате и по време на облъчването. След ядене добре ги измивайте и дезижфекцирайне с неспиртни разтвори, защото те ще Ви дразнят  реагиралата  лигавица.

При облъчване се нарушава наличето на нормална флора в устата,  слюнката губи защитната си роля. Това води до развитие на  бактериални и гъбични инфекции. Вашият лекар ще ви назначи нужното лечение за тяхното овладяване.

Промяна на кожата

Кожата в полето на облъчване става по-чувствителна, може да се зачерви, по-късно да пигментира или да се появи сърбеж, също като при излагане на слънце. Ежедневната хигиена е задължителна, но не ползвайте много гореща вода, силно парфюмирани и реактивни шампоани. Добре е да мажете зоната на облъчване след къпане с овлажняващо бебешко мляко. По-добре е бръсненето да става с електрическа самобръсначка, без афтър шейв съдържащ спирт. Не използвайте депилиращи средства и лепенки върху малки ранички в областта на кожата, през която преминават лъчите.  Не носете стегнати дрехи в областта на шията. Може да си сложете шапка, ако има силно слънце.

Лекарят може да ви предпише специални кремове и  третиране на кожата, което Ви позволява да преминете през тези реакции и успешно да завършите лечението.

Промяна гласа

При облъчване в областта на ларинкса и хипофаринкса/ зона зад ларинкса/ настъпва оток на гласните връзки, подобно на отока на лигавицата в устата.  Това е временно явление и отзвучава 20-30 дни след завършване на лечението

Поява на кашлица

При облъчване в областта на говорния апарат/ ларинкса/ се дразни зоната отговорна за кашлечния рефлекс. Съществуват лекарства , които облекчават това оплакване и ще ви бъдат предписани при нужда. Ако имате канюла след операция секретът в нея става по-гъст и трудно се отделя, което може да доведе до трудно дишане. Слагайте няколко капки  физиологичен разтвор с пипетка в канюлата 2-3 пъти дневно.  Почиствайте я редовно.

Нарушение на слуха.

То може да се получи в случаи, ако се облъчва ушната област или гърлото. Обикновено се случва леко намаление на слуха, което се възстановява след това.

Нарушение в зоните  на окосмяване

Наблюдава се само  в областта на облъчването / брада, мустаци, тил, бакенбарди/. Обикновено след 2-3 месец космите отново поникват . Осведомете се от Вашия лекар къде ще получите временно цялостно или частично обезкосмяване.

Описаните по-горе реакции не са задължителни за всеки пациент и зависят от областта на лъчелечение. Осведомете се от лаборантите или лекаря какво да очаквате.

Трябва ли да се спазва диетичен режим ?

Диетичният режим е от съществено значение за преминаването Ви през трудното лъчелечение в тази област

Категорично и обезателно преустановете  пушенето и употребата на алкохол. Те засилват вашите реакции, както върху кожата така и в гърлото.

Не яжте пикантни, лютиви и кисели храни, ядки.

Пийте повече, но не много горещи течности, преминете на течни и кашави храни - супи, ядене със сосове, кус кус, пюре, ориз, кремове, сокове, които не дразнят устата.

Ограничете храните, богати на животински мазнини- мас, масло,      сланина, свинско и овче месо. Консумирайте      предимно пиле и риба

 Режим на хигиена и почивка

При Вашето заболяване се нуждаете от повече почивка, отколкото обикновено. Тъй като храненето е нарушено, очаква се да отслабнете значително. Нормално е да се загуби до 10 % от теглото, с което започвате лечение. Самата болест също вече е довела до известно отслабване. Обсъдете това с лекуващия ви екип.

Грижи за устата и гърлото при пациенти, провеждащи лъчелечение със и без едновременна химиотерапия

1. Миене на зъбите. Миенето на зъбите е много важно, тъй като отстранява остатъците от храна. Поради намалената защита от слюнката в устата се развиват различни инфекции.

Мийте регулярно зъбите си след всяко хранене като използувайте най-меката четка

Не използвайте електрическа четка за зъби

Сменяйте четката за зъби всяка седмица за да избегнете задържане на микроби по нея

Масажирайте поне два пъти дневно венците си с най-леките движения Използвайте паста за зъби с фруорид – например Biotene паста за зъби. 

Добре изплаквайте устата след пастата за зъби

При невъзможност за миене поради  много силни болки,   възстановете миенето на зъбите колкото се може по –рано

2. Джабурене на устата и гаргара. Когато облъчвате само гърлото, правете гаргара. Ако облъчвате устата,  правете плакнене или джабурене.

След всяко измиване на зъбите и правете гаргара със  вода за уста съдържаща флуорид (например с вода за уста Rubella -синя с ментов аромат).

след 1 час  направете същото с вода за уста Еludril 0,1 % , разреден се 1:1, за да не дразни възпалената уста. Тя съдържа веществото Хлорхексидрин, което унищожава бактериалната флора в устата. 

Правете тези процедури през първите две седмици два пъти на ден, а след това 4 -5 пъти на ден, през всички дни на лечението.

3. Не поемайте храна най-малко 30 минути след всяка от процедурите.

Какво трябва да правите след завършване на лъчелечението?

След завършване на последния сеанс трябва да се явите при Вашия лъчетерапевт. Получавате епикриза за проведеното лечение и съвети за по-нататъшно поведение. В нея има отговори на въпросите:

ще имате ли друго лечение ?

кой и кога ще следи Вашето състояние ? – в епикризата има подробно описание за това

кога отзвучават лъчевите реакции ?

При облъчване на тези болести се наблюдават и остатъчни реакции.

С високо-технологичната апаратура се облъчват основно зоните, в които  има тумор, но много близо до него се намират важни тъкани, които максимално пазим, и все пак остават някои трайни усложнения - наричаме ги късни лъчеви реакции

Най-често срещаната е трайната сухота в устата.

Съвременните високо-технологични методи позволяват да запазим част от слюнчените жлези, ако туморът не се намира много близко до някоя от тях и там дозата на облъчване трябва да е много висока. Сухотата на устата при млади хора се възстановява , докато при възрастните пациенти това става по- трудно и изисква по-дълго време и може да остане като трайно състояние. В такива случаи лекарят ви предписва повече течности и изкуствена слюнка

Затруднено отваряне на устата.

Медицинският термин е  trismus. Дължи се на втвърдяване на мускулите  които помагат при дъвченето и движението на ставата на долната челюст.

Настъпва рядко, обикновено при високо-дозово  облъчване на долната челюст. Обикновено лекарят ви предписва упражнения, които раздвижват тази става. Те трябва да се започнат десетина дни след прекратяване на облъчването.

Кариеси и нарушение на нормалната функция на зъбите

Вследствие високите дози, които са унищожили туморните клетки  промяната на кръвоносната система на венците и промяната на слюнката води до тяхното лошо хранене, до оголването им и могат да доведат до разклащане на зъбите и до поява на кариеси.

Рядко и много тежко усложнение е радионекрозата на долната челюст. Тя се получава само, ако туморът е възникнал в тази област и  са нужни високи дози за да се унищожат тумора. Получава се болка и подуване в зоната. Рентгеновата снимка показва некроза. Може да се получи и при ранно изваждане на зъб и други хирургични манипулации там. Костта може да се възстанови след специално лечение Стоматологът знае как това да стане, посъветван от лъчетерапевт.

Уплътнение на кожата в зоната на облъчване – т.н. фиброза Тя има основно козметичен ефект и не води до оплаквания.

 Кога трябва да започне посещение при стоматолог?

Няколко месеца след прекратяване на лечението може да се започнат стоматологични грижи, които в началото следва да са само с лекарства и мазила. Временно може да носите меки протези, които да не дразнят венците и предизвикват ранички

Поставянето на зъбни импланти се препоръчва след 1 година.