Лъчелечение и радиохирургия

Лъчелечение със задържане на дишането при пациентки с рак на лява гърда

Изключителната прецизност при най-високите лъчелечебни технологии изизскват  когато се облъчва тумор, произхождащ от органи,  извършващи движение в тялото при дишане /бял дроб, сърце, черен дроб/ лъчелечението  да бъде при  т.н. контролирано  дишане.

Тази свърхвисока технология налага още при подготовката на пациента  /първоначално скениране на виртуален КТ симулатор/ след прецизно обездвижване на тялото върху кожата на гръдния кош да се постави специално устройство / напълно безболезнено/ . Движенията на  белия дроб се регистрират от специални детектори над пациента и чрез  софтуер образите се предават в системата за планиране на пациента.  Лекарят очертава целия обем на движение на тумора и здравите тъкани около него при процеса на дишане, което се съобразява при дозиметричното планиране от физик. По този начин се облъчват тумори на белия дроб, медиастинума, рак на лявата гърда, тумори в черния дроб и близо до диафрагмата и бъбреците.

Още при първия сеанс, подобна система, разположена  на линейния ускорител регистрира дихателните движения на пациента и ръководи облъчването съобразно дишането му. Така се осъществява точност при лъчелечение, характерна за само за радиохирургията - от порядъка на няколко милиметра. Само чрез такава система може да се извършва истинска радиохирургия на тялото с помощта на най-съвременните линейни ускорители TRUE BEAM STx, който е единствения апарат в България.