Лъчелечение и радиохирургия

Стереотактична радиохирургия

Стереотактичната радиохирургия е като операция, при която обаче скалпелът е радиация. 

В Клиниката по Лъчеление на Аджибадем Сити Клиник Онкологичен център използваме изключително прецизни лъчеви снопове, които оперират безкръвно туморите в мозъка.  Това обикновено става еднократно, както при неврохирургична операция, а при по-големи до 3 см тумори в няколко процедури без никакъв разрез.  Дозата, която внасяме унищожава главната мишена на туморната клетка – нейното ДНК (дезоксирибонуклеиновата киселина), чрез която туморите умножават своя брой и се разпространяват в организма. Лъчите също така премахват кръвоносните съдове на тумора, като запазват тези на здравите тъкани в непосредствена близост. Безопасността и ефектът на тази техника са установени още през 1968 г. и с нея досега са лекувани над 200 000 пациенти в света. В България стереотактичната радиохиргия навлезе с новите модерни ускорители и вече сме направили над 100 авангардни процедури. Киберножът е един от апаратите за радиохирургично лечение, но той е по-бавен и сеансът трае 30-45 минути. Със специалния  линеен ускорители на Аджибадем Сити Клиник Младост цялата процедура отнема само няколко минути.

1. Радиохирургия на мозъка

Много важно: Черепът не се отваря.

Лекуват се малки мозъчни метастази до 3 см от 1-5 на брой, причинени от различни тумори. Радиохирургията е предпочитан метод и за доброкачествените тумори на мозъка като менингеоми, шваноми, тумори на хипофизата и други (фиг.1).                        

2. Радиохиругия на тялото

Тя се основава на същите принципи като радиохирургията на мозъка.

Със стереотактична радиохирургия в Аджибадем Сити Клиник Младост можем да лекуваме белодробни метастази, единични метастази в лимфните възли в цялото тяло, метастази в костите, надбъбречната жлеза и на други локализации. Практически всяка неголяма метастаза може да бъде контролирана с радиохиругия. В зависимост от мястото и големината се прилагат от 1-6-7 фракции, най-често до 3 пъти.