Аджибадем Сити Клиник Медицински център Варна - прецизна грижа

Нов ЯМР Варна

Нов ЯМР - бърз и комфортен

Повече удобства за пациента, по-качествен образ на изследване
Запитване за час

Новини

Аджибадем Сити Клиник Медицински център Варна е лечебно заведение, наложено като име със своята комплексна услуга и висококвалифицирани специалисти сред пациенти и лекари във Варна и региона. Ние предлагаме медицинска грижа с високо качество и екипна работа при диагностиката и лечението. Имаме договор с НЗОК, със здравно-застрахователни фондове и сме предпочитан партньор заради възможността за консулти със специалисти от почти всички медицински специалности. Опитни рентгенолози разчитат изследванията в най-добре оборудвания сектор Образна диагностика в доболничната помощ в България.

Открий лекар или специалист

Обединени в грижата за вас!

Открий лекар или специалист

Събития този месец

Технологии и апаратура

ЯМР Варна

Ядрено-магнитен резонанс 1.5 Тесла

  • Медицински център Варна

В клиниката се правят изследвания с модерен магнитен резонанс GE Optima MR 360 1,5 T с големи възможности за дифузия и перфузия на органите и тъканите. Това позволява прецизна оценка на тяхното функционално състояние.

Скенер Варна

64-срезов компютърен томограф CT

  • Медицински център Варна

В Аджибадем Сити Клиник Варна се провеждат широк кръг образни изследвания със съвременен 64-срезов компютърен томограф. Той е модернизиран в тон с последните изисквания на Европейската комисия за безопасност – ниска доза на лъчение за пациента.

Дигитален мамограф Senograph SD GE

  • Медицински център Варна

Ергономичен, с висока разделителна способност, дигиталният мамограф в Аджибадем Сити Клиник Варна осигурява на специалистите данни, с които могат да открият рак на млечната жлеза в най-ранен стадий.