Кардиология

В Аджибадем Сити Клиник Варна се извършва модерна диагностично-лечебна и профилактична дейност в областта на сърдечно-съдовите заболявания. На базата на екипна работа с други специалисти в центъра нашите кардиолози целят постигане на най-добри клинични резултати и подобрено качество на живот на пациентите. Провежда се функционално изследване на сърцето (ЕКГ, стрестест, Холтер-мониториране), ехокардиография и Доплер ехокардиография. Прилагат се и високоспециализирани методи на диагностика като неинвазивна компютърно-томографска ангио- и коронарография, магнитно-резонансна дифузия и перфузия на сърцето, специализирани компютърно-томографски кардиопрограми и превантивна кардиология. 

Кардиолозите в Аджибадем Сити Клиник Варна осъществяват дългосрочна профилактика и ранно установяване на най-честите социално-значими сърдечни болести. Специалистите по сърдечно-съдови заболявания в клиниката имат дълъг професионален опит в областта на болничната и извънболничната кардиология.

Галерия

Манипулационна, сестри
Д-р Валентин Щерев - кардиолог

Свързани новини