Технологии и апаратура

ЯМР Варна

Най-новият ядрено-магнитен резонанс 1.5 Тесла в региона

  • Медицински център Варна

В клиниката се правят изследвания на най-новия магнитен резонанс в региона модел General Electric SIGNA™ Explorer 1.5T MRI с големи възможности за дифузия и перфузия на органите и тъканите. Апаратът е бърз, с удобен за пациентите дизайн и функции, които позволяват постоянна връзка с изследващия екип.

Скенер Варна

64-срезов компютърен томограф CT

  • Медицински център Варна

В Аджибадем Сити Клиник Варна се провеждат широк кръг образни изследвания със съвременен 64-срезов компютърен томограф. Той е модернизиран в тон с последните изисквания на Европейската комисия за безопасност – ниска доза на лъчение за пациента.

Нов мамограф в АСС Варна

Дигитален мамограф Senograph SD GE

  • Медицински център Варна

Най-новият дигитален мамограф в региона работи в Аджибадем Сити Клиник Варна. Специалистите разчитат изследвания от апарат Senographe Crystal Nova на General Electric. Достатъчни са 3 до 5 минути за цялостна диагностика и изключителни изображения. Автоматично оптимизиране избира подходящата доза въз основа на плътността на гърдата.