Висококвалифицирани и с огромен опит, лекарите-рентгенолози разчитат изследванията от дигиталния мамограф, които могат да открият находки с размер 2-3 мм. В клиниката се правят изследвания на млечни жлези с ехограф, мамограф и ядрено-магнитен резонанс. Екипът работи със специално внимание по отношение на профилактиката и ранната диагностика на рака на гърдата - коварно заболяване с голяма честота, което обаче е лечимо, когато се открие на време.