Селектирани по таг Образна диагностика

Технологии и апаратура

ЯМР Варна

Ядрено-магнитен резонанс 1.5 Тесла

  • Медицински център Варна

В клиниката се правят изследвания с модерен магнитен резонанс GE Optima MR 360 1,5 T с големи възможности за дифузия и перфузия на органите и тъканите. Това позволява прецизна оценка на тяхното функционално състояние.

Скенер Варна

64-срезов компютърен томограф CT

  • Медицински център Варна

В Аджибадем Сити Клиник Варна се провеждат широк кръг образни изследвания със съвременен 64-срезов компютърен томограф. Той е модернизиран в тон с последните изисквания на Европейската комисия за безопасност – ниска доза на лъчение за пациента.

Дигитален мамограф Senograph SD GE

  • Медицински център Варна

Ергономичен, с висока разделителна способност, дигиталният мамограф в Аджибадем Сити Клиник Варна осигурява на специалистите данни, с които могат да открият рак на млечната жлеза в най-ранен стадий.