За пациенти и семействата им

Ние сме готови да ви помогнем преди, по време и след посещението ви.

Можете да задавате своите въпроси на телефони 0700 33 900, 0892 202 080 или и-мейл varna@acibademcityclinic.bg.

Работното време на Аджибадем Сити Клиник Варна е:

  • от понеделник до петък - 7.30 - 19 ч.
  • в събота - 8 - 15 ч.

Изисква се предварително записване на час за

  • прегледи при специалисти
  • изследвания в Образна диагностика

на телефони 0700 33 900, 0892 20 20 80, *5544 или чрез контактната форма на сайта - в Контакти.

За клинична лаборатория и рентген не се изисква предварително записване на час, прави се регистрация на регистратури ет. 1 и ет. 2.

Клинична лаборатория работи в партньорство и има договори със СМДЛ "Лаборекспрес 2000" и СМДЛ "Кънчев".

Медицинският център предлага гъвкави услуги в помощ на пациентите и техните роднини. Ако сте несигурни или имате въпроси, моля свържете се с екипа на call-център за повече информация.

Информация и съдействие за лечение в болниците на Acibadem City Clinic в България можете да се обръщате към нашия служител Искра Сотирова - 

iskra.sotirova@acibademcityclinic.bg или на тел. 0700 33 900, 0892 20 20 80.

Информационен офис за болниците на Acibadem Healthcare Group в Турция -  София, бул. "Патриарх Евтимий" 55, тел. 02 851 1228.

Acibadem City Clinic Медицински център Варна работи със следните здравно-застрахователни фондове:

„Дженарали застраховане“ АД

ОЗОФ „Доверие“ ЗАД

ДЗИ „Животозастраховане“ ЕАД

ЗАД „Съгласие“ АД

ЗАД „България“ АД

„ФИ ХЕЛТ Застраховане“ АД

ЗАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс груп“ АД

ЗАД "Алианц България"

ЗАД "Корис България" ООД

ЗК "Аксиом" АД

"Групама застраховане" ЕАД

"Групама животозастраховане" ЕАД

ЗАД „Животозастрахователен институт“ АД

„Евроинс – здравно осигуряване“ ЕАД

Аджибадем Сити Клиник Медицински център Варна работи в тясно сътрудничество със здравни професионалисти извън клиниката – общопрактикуващи лекари и специалисти.
Стремежът ни е да дадем цялостно решение на здравния проблем на нашите пациенти на високопрофесионално ниво. В Аджибадем Сити Клиник Варна работи координатор за връзка с насочващите лекари. Той може да даде повече информация за предлаганите медицински услуги.
Можете да задавате въпроси на е-мейл varna@acibademcityclinic.bg

Работното време на Аджибадем Сити Клиник Варна е:
от понеделник до петък - 7.30 - 19 ч.
в събота - 8 - 15 ч.

За прегледи при лекари и изследвания се изисква предварително записване на час на телефони 0700 33 900, 0892 20 20 80, *5544 или чрез контактната форма на сайта - в Контакти.

За клинична лаборатория и рентген не се изисква предварително записване на час, а регистрация на регистратури ет. 1 и ет. 2.

Клинична лаборатория работи в партньорство и има договори с СМДЛ "Лаборекспрес 2000", СМДЛ "Вирулаб" ЕООД и СМДЛ "Статус".

Прегледи и изследвания се извършват по Здравна каса, здравно-застрахователни фондове и платен прием.

В съботни дни изследвания на ЯМР, скенер и прегледи при лекари-специалисти се правят само платено и по здравни фондове с предварително записан час.

Информационен офис за болниците на Acibadem Healthcare Group в София - бул. "Патриарх Евтимий" 55, тел.02 851 1228.

Поддържаме партньорство и работим със следните здравно-застрахователни фондове:

„Дженарали застраховане“ АД

ОЗОФ „Доверие“ ЗАД

ДЗИ „Животозастраховане“ ЕАД

ЗАД „Съгласие“ АД

ЗАД „България“ АД

„ФИ ХЕЛТ Застраховане“ АД

ЗАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс груп“ АД

ЗАД "Алианц България"

ЗАД "Корис България" ООД

ЗК "Аксиом" АД

"Групама застраховане" ЕАД

"Групама животозастраховане" ЕАД

ЗАД „Животозастрахователен институт“ АД

„Евроинс – здравно осигуряване“ ЕАД

Аджибадем Сити Клиник изпълнява своите задачи с принципите за качествено обслужване в съответствие със своята мисия и визия, като в същото време спазва щадящо околната среда и отговорно поведение.

До този момент групата лечебни заведения:

Изпълнява всички изисквания, свързани с опазване на околната среда и здраве и безопасност при работа в съответствие с JCI стандартите и изпълнявайки всички местни и национални закони и разпоредби, международни стандарти и добри производствени практики в работната среда.
Развива култура на оперативно превъзходство и превъзходство в здравните услуги.
Идентифицира и управлява рисковете за околната среда, здравето и безопасността при работа.
Идентифицира отпадъците, генерирани от всички здравни заведения в резултат на тяхната дейност като приоритетна цел и създава планове за управление на отпадъците, индивидуално пригодени за всяко здравно заведение по начин, който не заплашва здравето на пациентите и персонала.
Работи за минимизиране на количеството отпадъци и разделя рециклириуемите отпадъци според този план.
Доставя нерециклируемите отпадъци до съответните институции за изхвърлянето им според законите и разпоредбите.
Повишава информираността на служителите и доставчиците за проблемите на околната среда и установява култура на безопасност при работа, базирана на техните индивидуални отговорности.
Отдава приоритетно значение на здравето и безопасността при работа, за да осигури работна среда без инциденти и системи за минимизиране на загубите и щетите в случаи на извънредни ситуации. 


Общият регламент за защита на личните данни (ОРЗД) започва да се прилага от 25 май 2018г. и регламентира защитата на личните данни на субектите на данни в Европейския съюз и Европейското икономическо пространство. Всяка компания трябва да предприеме необходимите мерки за защита на правата и свободите на физическите лица, за да гарантира неприкосновеността на личния им живот. За да научите повече за това как са защитени Вашите лични данни, можете да изберете съответното поле от страничното меню.