Доц.д-р Явор Кашлов

Кардиолог
Доц. д-р Явор Кашлов

Доц.д-р Явор Кашлов е кардиолог с 15-годишен опит в болничното лечение на сърдечно-съдови заболявания. Специалистът е с интерес към профилактиката и лечението на артериална хипертония /високо кръвно/. 

Има придобита научна степен "доктор по медицина".  

Прегледите в Аджибадем Сити Клиник Варна са само платени.

График


 • Събота
  1. 9:00 - 14:00
  • Клинични интереси

   Клинични интереси
   Профилактика и превенция на сърдечно-съдови заболявания
  • Професионален опит

   Професионален опит
   • 2003-2011 - Лекар в СБАЛК по Кардиология-Варна.
   • 2011 г. - Специализант в клиника "Пропедевтика на вътрешните болести" към Медицински униврсетите-Варна.
   • 2012 г. - Лекар във Втора клиника по Вътрешни болести в УМБАЛ "Св. Марина"-Варна.
  • Образование

   Образование
   • 2009 г. - Магистър по медицина към Медицински университет-Варна
   • 2011-2017 г. - придобита специалност "Вътрешни болести"
   • 2013 г. - Редовен асистент към катедра "Пропедевтика на вътрешните болести", МУ-Варна
   • 2021 г. - Придобита специалност "Кардиология"
   • 2017 г. Придобита научна степен доцент по научна специалност "Вътрешни болести".
   • Има над 25 научни публикации в областта на кардиологията и вътрешните болести