Психиатрия и психотерапия

Основните приоритети на кабинета по психиатрия и психотерапия са ранната диагностика и сполучливото лечение на  психичните разстройства – както тежки, хронични заболявания,  така и ситуативно-възникнали, обратими психични състояния. Това са сериозни заболявания, които се отразяват на мислите, настроенията и физическото здраве. Отлагането на лечението може да доведе до хронифициране на болестта, социална изолация и влошено функциониране.

В кабинета за психиатрична помощ на Аджибадем Сити Клиник във Варна се извършва превенция и лечение на следните психични заболявания: 

Органични включително симптоматични психични разстройства и техните усложнения: деменции, делири, халюциноза, налудности и т.н. 

  • Разстройства, вследствие на злоупотреба с алкохол, политоксикомании 
  • Шизофрения 
  • Разстройства на настроението /мания, депресия/ 

Невротични разстройства, свързани със стрес и соматоформни разстройства /фобии, паническо разстройство, обсесивно-компулсивно разстройство, дисоциативни разстройства/, анорексия, булимия, разстройства на личността, адаптационни проблеми, кризисни състояния.

В медицинския център работи един от малкото специалисти по Детска психиатрия у нас. Прием в кабинета се извършва и с направления по Здравна каса.

Чрез осъществяването на персонална доверителна връзка се подпомагат възстановяването на уменията за самостоятелен живот, насърчават автономността и способността за контрол над живота на пациенти с тежка психична болест. Осигурява се равен достъп до специализирана медицинска грижа на една уязвима група от населението. Хуманизирането на психиатричните грижи и отстояването на правата на психично болните и борбата със стигмата е част от работата на специалиста–психиатър.

Галерия

Д-р Дашева - детски психиатър