Aa
Психиатрия и психотерапия

Д-р Валентина Дашева

Детски психиатър, Психиатър Медицински център Варна

Д-р Дашева е завършила Висшия медицински инстутит-Варна през 1988 г. През 2002 г. придобива специалност по психиатрия в Медицинска академия-София, а през 2012 г. - специалност по детска психиатрия.

От 1991 г. работи като психиатър в извънболничната помощ, а от 2009 г. до настоящия момент - като детски психиатър в ДКЦ "Св. Марина" - Варна.

От юни 2016 г. е част от екипа на Аджибадем Сити Клиник Варна.

Д-р Дашева работи по договор със Здравна каса.

График на Д-р Валентина Дашева

  • Понеделник и сряда
   1. 15:00 - 19:00
  • Вторник
   1. 15:00 - 17:00

  Екип Психиатрия и психотерапия

  • Клинични интереси

   Клинични интереси

   Дианостика и лечение на тревожни, депресивни и психосоматични разстройства

   Разстройства на хранителното поведение

   Емоционални и поведенчески разстройства в детска и юношеска възраст

  • Спецификации и квалификации

   Спецификации и квалификации

   Психотерапия - когнитивно-поведенческа психотерапия, психодрама, фамилно консултиране 

   Ранна диагностика на разстройства от аутистичния спектър

  • Членства в научни дружества

   Членства в научни дружества
   Бългаска психиатрична асоциация Българска асоциация по детско-юношеска психиатрия и свързаните професии.div>