Неврология

Специалистите-невролози прилагат съвременна диагностика и лечение на заболяванията на нервната система. Те работят в сътрудничество със сектор Образна диагностика като използват най-новите постижения като компютърна томография и магнитно-резонансно изследване с дифузия и перфузия на органи.

В клиниката се извършва високоспециализираното изследване електромиография /ЕМГ/ и по Здравна каса, необходимо за подготовка на документите за балнеолечение. 

Лекарите правят и изследвания с Доплер-ехография на съдовете на главата и шията за ранна преценка на риска от инсулт. 

Невролозите работят в екип с останалите специалисти за лечение на церебро-васкуларна болест, епилепсия, контрол и лечение на болката, Болест на Алцхаймер, деменция, двигателни нарушения, нарушения на съня, мултиплена склероза, Болест на Паркинсон и много други. 

Галерия

Доплер - д-р Ганева
ЕМГ - д-р Станева

Свързани новини