Нефрология

Специалистите-нефролози в Аджибадем Сити Клиник Варна извършват диагностика и лечение на бъбречните заболявания и техните многобройни усложнения - високо кръвно налягане, остеопороза, анемия и др. Те се стремят да прилагат най-съвременни и доказани  методи на изследване и лечение. В клиниката е създадена атмосфера на междудисциплинарно сътрудничество с кардиолози, ендокринолози, радиолози и други специалисти при воденето на даден случай.

Специалистите по бъбречни болести към Аджибадем Сити Клиник Варна отделят особено внимание на предпазването или ранното откриване на съпътстващи усложнения на бъбречните заболявания. Те работят в тясно сътрудничество с другите специалисти от клиниката за подобряване качеството на живот на пациентите, страдащи от хронични бъбречни увреждания. На тяхно разположение е модерна образна диагностична апаратура и клинична лаборатория, които допринасят за навременния и точен диагностичен процес и ранно започване на лечението.

Свързани новини