Клинична лаборатория

Сектор Клинична лаборатория в Аджибадем Сити Клиник Медицински център Варна е оборудван с модерна апаратура, сертифицирана по ISO, която отговаря на всички изисквания за качество, прецизност и точност, и консумативи с най-високо качество.

Автоматизираните аналитични системи са свързани със съвременен софтуер, който съхранява и защитава резултатите на пациентите. Измерваните параметри са подлагани на ежедневен вътрелабораторен контрол. Клиничната лаборатория участва във всички системи за външен лабораторен контрол и винаги има отлични резултати за всички контролирани параметри.

Изследванията на пациентите могат да се извършват по договор с НЗОК, здравно-застрахователни фондове или се заплащат.

Използват се „затворени системи“ за вземане на кръв за еднократна употреба. Пациентите се приемат от отлично подготвени и опитни лаборанти. Лекарят, ръководещ лабораторията, е със специалност по клинична лаборатория, с богат опит и успешна работа в големи лаборатории и зад граница. Има тясна връзка с работещите многобройни специалисти в центъра и своевременно откликва на нуждите им за въвеждането на нови, съвременни методи за изследване на пациентите.

В клиничната лаборатория се изработват всички видове клинчни изследвания на кръв, урина и други /кръвна картина, липиден профил, чернодробни изследвания, изследвания за бъбречната функция, туморни маркери, хормони, имунология, коагулационен статус и др./

Назначените в клиничната лаборатория тестове се изработват в деня на вземане на пробите. Лабораторията осигурява индивидуален достъп до резултатата на всеки пациент чрез сайта на медицинския център www.acibademcityclinic.bg/varna

Галерия

Д-р Моника Тодорова, лекар Клинична лаборатория
Лаборатория