Aa
Клинична лаборатория

д-р Моника Тодорова

лекар Клинична лаборатория Медицински център Варна

Д-р Моника Тодорова  завършва Медицина в Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов“, гр. Варна през 2004 г. Придобива специалност Клинична лаборатория към същия университет през 2013 г.

Професионалният й път преминава през Централна Клинична лаборатория на УМБАЛ "Св. Марина"-Варна, УМБАЛ "Медика"-Русе и ДКЦ-2, гр. Русе. От 2017 г. до настоящия момент д-р Тодорова работи като специалист Клинична лаборатория в ДКЦ "Св. Марина", гр. Варна. От 2018г. е и асистент в Катедрата по Обща медицина и Клинична лаборатория на Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов“, гр. Варна.

Част от екипа на Аджибадем Сити Клиник МЦ Варна от март 2019г., където работи като лекар-специалист  Клинична лаборатория.

Ползва английски и руски език

 

  • Спецификации и квалификации

    Спецификации и квалификации
    Сертификати за „Новости в лабораторната диагностика“, „Новости в осигуряване на качеството в клиничната лаборатория“, „Съвременни проблеми в диагностиката на ендокринните заболявания“, „Лабораторни резултати в диагностиката и проследяване на ефекта от лечението“, Хомеопатична терапия
  • Членства в научни дружества

    Членства в научни дружества
    Българско дружество по Клинична лабораторияdiv>